Voorkom ID-fraude

ID Fraude
Voorkom ID-fraude!
Moet je een kopie van je  ID inleveren?
1.Schrijf op de kopie voor wie de kopie bestemd is een voor welk doel. Zet er een datum op.
2+3. Streep BSN-nummers  door. Het nummer staat twee maal op het paspoort.
4. En  de foto doorstrepen.

Zo kan iemand de kopie niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor je hem hebt afgegeven.