Tagarchief: softskills

Digitale geletterdheid

Digital_literacy1Digitale geletterdheid is het vermogen digitale informatie en communicatie verstandig te gebruiken en de gevolgen daarvan kritisch te beoordelen. Digitale Geletterdheid is dus een belangrijke component van Softskills.  

In de 21ste eeuw behoort digitale geletterdheid (er is nog geen Nederlandse pagina over dit onderwerp in Wikipedia) tot de basisvaardigheden van de ontwikkelde mens. Het is een voorwaarde om te kunnen functioneren in de informatiemaatschappij. Digitale geletterdheid vraagt, net als taalbeheersing en rekenvaardigheid, om een vormingstraject dat iedereen gedurende langere tijd moet doorlopen. Het onderwerp hoort daarom in het onderwijs thuis.

De huidige vakken op dit gebied zijn in veel opzichten onder de maat en bereiden de leerlingen niet op de informatiemaatschappij voor. De overheid moet dringend werk maken van een algehele herziening van het voortgezet onderwijs in de digitale informatie en communicatie. Anders blijft Nederland achter bij vergelijkbare landen en komt onze koppositie als kennis- en innovatie-economie in gevaar.

In 1997, schreef Paul Gilster “Digital literacy” (New York: Wiley).

Digitale Burgerschap heeft negen onderdelen:

 • Digitale Toegang: volledige elektronische participatie in de samenleving.
 • Digitale Commercie:  aan-en verkoop van goederen
 • Digitale Communicatie: informatie-uitwisseling.
 • Digitale geletterdheid: het proces van onderwijzen en leren over technologie en het gebruik van technologie.
 • Digitale Etiquette: elektronische gedragsnormen of procedure.
 • Digitale Law: verantwoordelijkheid voor elektronische of digitale acties en daden
 • Digital Rights & Verantwoordelijkheden: deze vrijheden uitgebreid tot iedereen in een digitale wereld.
 • Digital Health & Wellness: fysiek en psychologisch welzijn in een digitale technologie wereld.
 • Digital Security (zelfbescherming): elektronische voorzorgsmaatregelen om de veiligheid te garanderen.[http://digitalcitizenship.net/Nine_Elements.html]
 • Digtale identiteit. Bonnie Stewart
 • Digitaal netwerk en connecties.

bron afbeelding: http://ace.nsw.gov.au/social/being_skilled/being-skilled-foundation-skills/

 

Complimenten geven

Complimenten zijn geweldig om te geven en te krijgen. Een relatie krijgt een versnelling door op de juiste manier complimenten te geven.
Om een goed compliment te kunnen geven moet je aandacht hebben voor iemand.

Ik weet dat ik dit aan jou kan overlaten!
Op deze manier spreekt je vertrouwen uit in iemand. Vertrouwen is een compliment.

Geweldig, hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
Door gerichte vragen en door belangstelling te tonen geef je positieve aandacht.

Wat goed gedaan!

Je bent een geweldige …..

Ik bewonder je [manier van doen, kennis, vaardigheid, inzet, …]

Bedankt, voor je [geweldige idee, medewerking, inzet, … ]

Het non-verbale compliment
Voor een compliment zijn niet altijd zoveel woorden nodig. Een glimlach een schouderklopje, een opgestoken duim of een knipoog doet al wonderen. Maar zorg wel dat de ontvanger van het compliment weet waarom hij een compliment krijgt.

Een spel om te leren complimenteren: Iedere aanwezige krijgt van iedereen een compliment. (maak een kring, zet iemand op de stoel en iedereen geeft degene op de stoel een compliment.) Bespreek de kwaliteit van de complimenten. Vraag degene die op de stoel zat om commentaar.