#clmooc Experiment Wandel-leren

Dit hoofdstukje staat hier alleen voor historische redenen. (alle links zijn dood)

In de clmooc in de  make cycle 3 staat het experimenteel wandel-leren van Mary Ann Reilly als mogelijkheid genoemd voor een ‘MAAK”. Het experimentele wandel-leren is een rhizomatische manier van leren en het is nomadisch. Dit zijn termen uit de theorie van het connectivisme

Ik ga proberen om een leer-wandeling te maken omdat het in zekere zin een vervolg is van streetview. Het verschil tussen streetview en wandel-leren is dat tussen fictie and non-fictie.
Mary Ann Reilly schrijft over haar wandel-leren It’s still early to make much of the images or film, but I know that there’s an emerging sense of differences within the city and how geography of place gives way to neighborhoods.
Volgens mij is de wandeling het begin van een leerproces, ervaring die leidt tot nadenken en vragen stellen en zoeken naar antwoorden en bewijs Het lijkt op experimental learning.

Vragen vooraf:

Is de Trial Learning Walk a leerprocess om te leren leren en is het een kreatieve  manier om interessante en persoonlijke onderwerpen te vinden om te leren?

Studenten leren wat niet tevoren kan worden vastgesteld.  Dus testen en evalueren moet op een kwalitatieve manier.

 

Praten met CQ

cq_logoEen gesprek met iemand die een vreemde taal spreekt of met zwaar accent spreekt is lastig. Ga extra vaak na of je gesprekspartner je begrijpt door vragen te stellen. Gebruik synoniemen en omschrijvingen om zo helder mogelijk te zijn. (Langzaam spreken is goed als je elkaar slecht verstaat, maar je kunt het overdrijven) Extra Luid spreken met een anderstalige getuigt niet van CQ. (Cultural intelligence of cultural quotient (CQ))

Let op als je afkortingen gebruikt, leg ze uit.  De betekenis van spreekwoorden  is soms heel onduidelijk voor anderstaligen.  Pas je spreekvolume aan aan het gezelschap. Vaktermen en vreemde woorden leg je uit of je gaat na of iemand je goed begrijpt. Blijf zo nu en dan vragen stellen om te controleren of je elkaar goed begrijpt. Laat merken dat je probeert extra zorg te besteden aan de communicatie.

Bedenk dat luisteren en spreken voor een anderstalige extra vermoeiend is. Een poosje niets zeggen kan heel fijn zijn als je in een omgeving bent waarin iedereen een vreemde taal spreekt.

(CQ.com is het logo en adres van Congressional Quarterly)https://verkenjegeest.com/hoe-verhouden-tot-culturen/

Open in MOOC (massive open online course)

450achtertuitgangp6077421Open, in de betekenis van in een open te benaderen omgeving gemaakt, zodat iedereen het werk kan zien en lezen en er commentaar op geven.

De kursus is open in de betekenis van toegankelijk zonder dat je hoeft te betalen. Je moet misschien wel betalen om er een diploma voor te ontvangen.
En hij is ook open als het werk in de kursus gedeeld wordt door iedere deelnemer. Het materiaal dat door de organisatoren wordt gemaakt, het werk van de deelnemers, wordt openbaar besproken. Je moet je werk bewaren zodat iedereen het kan zien er over kan nadenken en ervan kan leren.

(Steve Mackenzie in
http://learnadoodledastic.blogspot.nl/2013/04/are-you-participating-in-mooc-or.html
citeert een uitspraak van Dave Cormier)

Dit derde punt is een van de redenen waarom ik mijn commentaar en mijn gedachten vorm geef in een blog ook als ik al op andere plaatsen gereageerd heb of werk opgeslagen en gepubliceerd heb. Ik heb werk gepubliceerd in Make the make-bank van de #clmooc http://blog.nwp.org/clmooc/2013/06/17/make-your-avatar-as-an-introduction-in-clmooc/  (deze bank is nu 2018 verdwenen)  en ik heb het werk hier gepost.

Ik wil met dit blog het werk in MOOC,s documenteren. Het is een verzameling. En omdat het werk in MOOC’s niet eeuwig wordt opgeslagen, doe ik dat in mijn blog.  Jij en ik kunnen mijn werk bekijken, ook als de server van een MOOC gesloten wordt.

Discussiëren is een kunst

heli
Advies voor rustige momenten in de discussies:

Stel een vraag of maak een opmerking waardoor je laat zien dat je geïnteresseerd bent in wat de ander zegt.
Stel een vraag of maak een opmerking die een ander aanmoedigt verder in te gaan op iets wat ze al hebben gezegd.
Geef een nieuwe bron (een lezing, weblink, video) die nog niet bekend is, die nieuwe informatie of perspectieven invoegt bij de discussie.
Een opmerking maken die het verband tussen bijdragen van deelnemers belicht. Maak deze verbinding expliciet in uw commentaar.
Vat de gesprekken tot nu toe samen en / of suggereer nieuwe richtingen en vragen die besproken zouden kunnen.
Vertel dat je iemands ideeën interessant of nuttig vind. Wees specifiek over het hoe en waarom.
Draag iets bij dat voortbouwt op, of voortvloeit uit wat iemand anders heeft gezegd. Wees expliciet over de manier waarop je voortbouwt op woorden van de ander.
Een opmerking maken die ​​de deelnemers vraagt om het proces van de discussie te onderzoeken.
Vind een manier om je waardering te uiten voor wat jij hebt gehad aan de discussie. Wees concreet en specifiek over wat het was dat hielp je iets beter te begrijpen.
Dit laatste advies is mijn favoriet: De groep vragen om een ​​minuut stilte om het tempo van het gesprek voor tijd om na te denken.

Wachtwoorden op dropbox met ipad

kp_logo_main
Als je je database met wachtwoorden gebruikt op pc én ipad moet je eerst keepassx http://www.keepassx.org op ) de pc of Mac zetten en de database in dropbox opslaan:

Eerst zorg je dat je dropbox hebt
Daarna download keepassx
Installeer en open het programma op je pc (zet in programma’s)
Nieuwe database maken,
Voer wachtwoord in.
Sla database op als … In dropbox

Nu minikeepass (flush) op de ipad zetten)
Zet minikeepass (van flush) op de ipad via appstore (installeer)
Ga naar dropbox
Open het .kdb bestand (de database)
(je krijgt melding “unable to view file “)
Klik op export icoon ( bakje met pijltje naar beneden)
Selekteer open in minikeepass
Klik op geimporteerde kdb bestand (de database)
Geef het wachtwoord (van keepass)

Hoe werkt MiniKeepass?
Klik op het plusje rechtsonder om nieuw entry (een wachtwoord van een website of programma) in te voeren)
Let op altijd exporteren naar dropbox na een nieuwe invoer door klikken op w\exportknop (middenonder op de ipad) en de database op dropbox overschrijven.

Heb je wel eens iets uit een boek geleerd?

teachersmileZonder af te doen aan het werk van leraren, de vraag in de titel komt neer op de vraag of er altijd een leraar nodig is om iets te leren. . In http://www.hybridpedagogy.com/Journal/files/Pedagogies_of_Scale.html relativeren Sean Michael Morris en Jesse Stommel het belang van de leraar. Zij noemen leren het product van relaties. Maar dat hoeft geen relatie met een leraar te zijn.
Martin Koops wijst er in http://ictnieuws.nl/index.php?ID=3453 juist op dat de computer de leraar niet kan vervangen. Hij wijst op het artikel over het boek van de Besturenraad ‘De computer vervangt niet de leerkracht’.

Ik leer dingen uit boeken, en ook uit teksten die ik met de computer lees. Die boeken en teksten zijn me niet door een leraar gegeven. Of moeten we alle mensen waar je iets van leert leraar noemen?

Ik begon met het voorbehoud dat ik niets wil afdoen aan het werk van leraren. Een leraar kan veel betekenen voor een leerling. Maar klaarblijkelijk kunnen anderen dat ook.
In de MOOCs die ik gedaan heb waren de medestudenten net zo goed mijn leraren als de organisatoren en de ‘echte’ docenten.
Het verschil tussen Leraren en anderen is dat de leraren er hun beroep van gemaakt hebben om anderen te assisteren en te beinvloeden bij het leren en anderen niet altijd. Er zijn veel meer beroepsbeoefenaars die mensen iets willen leren.

(image http://teacherboosts.com/)

Media opvoeding, digitale geletterdheid

Om (media-) geletterd te zijn moet iemand kennis hebben van de verschillende media, kennis van de techniek van die media en van de vormgeving. Zo iemand zal kennis hebben van de voorwaarden voor en vormen van mediaproduktie en hun verspreiding in de maatschappij.
En een geletterd persoon moet zich bewust zijn van het belang van de media voor cultuur, communicatie en economie en politiek in de globale samenleving.
Media-geletterdheid is de mogelijkheid om verantwoord en bewust en verstandig gebruik te kunnen maken van de media. Het is ook de vaardigheid om weloverwogen te kiezen, om de in de media gehanteerde codes te begrijpen en te interpreteren en om de media zorgvuldig te gebruiken in de vrije tijd, op school en in het beroep.
Een aktief en kreatief gebruik van de media voor zelfexpressie, voor het vormgeven van onderwerpen, voor kontakt en communiciatie is een ander kerngebied van media-geletterdheid.
Media-opvoeding bevordert een kritisch omgaan met de media, wat betreft de ontwikkelingen rond de media in de maatschappij en het wat betreft het eigen mediagebruik en media-produktie.
(bron: http://www.keine-bildung-ohne-medien.de/manifesto-on-media-education/

Helaas is de hedendaagse geschiedenis vol met onderwerpen voor media-opvoeding, (https://serenaturri.wordpress.com/2013/06/07/etmooc-ltis13-mappa-sorveglianza-intercettazioni-attacchi-mirati/ doet er onderzoek naar (Italiaans) Opdracht in het kader van media-opvoeding: schrijf een geschiedenis van inbreuken op de privacy door regeringen, bedrijven, geheime diensten, enz.)

Het standaardmodel onderwijs, instructie en toetsen en testen.

trechterHet standaardmodel is al eeuwenoud en berust op enkele duidelijke uitgangspunten:
1. Kennis is een verzameling feiten over hoe de wereld in elkaar zit en over procedures of manieren om problemen op te lossen. Feiten zijn utispraken zoals “Amsterdam ligt in Noordholland” en een procedure bijvoorbeeld een stap voor stap instructie hoe je een bougie verwisselt in een benzinemotor.
2. Het doel van de school is om deze feiten en procedures in het hoofd van de leerling te krijgen. Mensen zijn geschoold als ze veel feiten en procedures kennen.
3. Leraren kennen deze feiten en procedures en hun taak is leerlingen die feiten en procedures bij te brengen.
4. Je moet eerst eenvoudige feiten en procedures leren, en daarna de meer ingewikkelde. Wat eenvoudig is en wat ingewikkeld wordt uitgemaakt door leraren en andere experts, en niet door te onderzoeken hoe kinderen leren.
5. Toetsen en testen is de enige manier om vast te stellen hoeveel de leerlingen hebben opgenomen van het onderwijs.

In het moderne onderwijs zou het moeten gaan om:
Het belang van het begrijpen van de concepten die fundamenteel zijn voor de feiten en procedures.
De kunst om kennis ‘improviserenderwijs’ toe te passen in andere omstandigheden.
De kunst van de metacognitie, het nadenken over je denken.
Het overzicht over een probleem krijgen en het kunnen analyseren.
Hogere denkvaardigheden gebaseerd op wetenschappelijke inzichten over het denken En niet die intuïtieve maar onjuiste inzichten zoals die over leerstijlen.
De focus moet eerder liggen op leren dan op onderwijzen.

Het is zeer de vraag of multiple choice toetsen en proefwerken wel bevorderlijk zijn voor het bereiken van deze moderne onderwijsdoelen. Kun je met MC-vragen en schriftelijke proefwerken nagaan of iemand ook begrijpt en metacognitief actief is?

(zie: http://www.oecd.org/edu/ceri/40805146.pdf)

Multiple Choice

Multiple-choice toetsen zijn niet bevorderlijk voor de kwaliteit van het leren. Ze veroorzaken de slechte gewoonte van leren en lesgeven voor de test en negeren van onderwerpen die niet worden getest. Ironisch genoeg was Everett Franklin Lindquist, de schepper van gestandaardiseerde tests, voorstander om niet voor de test te leren en les te geven. Hij schreef dat “onnodige nadruk op gemiddelde testresultaten, en vergelijkingen tussen scholen en docenten … kan de leraar leiden … om de belangen van de leerlingen verwaarlozen, en in plaats daarvan moeten bezighouden met een hogere gemiddelde scores voor hun eigen bestwil. ” Hij had absoluut gelijk! Onderwijzen om te testen werd de realiteit. Voor veel docenten en instructeurs, is de multiple-choice test tegenstrijdig met betekenisvol onderwijs. Deze tests zijn nooit ontworpen om het leren te verbeteren.

bron: http://www.edutopia.org/blog/dark-history-of-multiple-choice-ainissa-ramirez

Vertaling van de drie hoofdkolommen van het schema van de web-literacies.

(literacies is een term die gebruikt wordt om samenhangende vaardigheden, kennis en attitudes aan te duiden. Ongeveer synoniem aan het woord <gebied> in de zin “Hij is expert in dat (vak-) gebied”

Kennis en Vaardigheden voor het web: zoeken; beoordelen; (multitasking, ?? ), verscheidenheid van media toepassen, weten hoe een browser te gebruiken, onzin kunnen herkennen, Ontdekken: Ik vind mijn weg op het web en leer vragen te stellen en te evalueren wat ik er vind

 

Kennis en vaardigheden om zelf iets te maken begrip van source code. en knutselen. Toepassen van werk van anderen en abstraheren. Kennis van HTML en CSS. Ik maak iets voor het web en heb respect voor het werk van anderen.

Kennis en vaardigheden voor communicatie: Onderhandelen, slim samenwerken, delen en netwerken. Ken de etiquette van het web en ik doe mee en werk samen. Ik communiceer effectief en doe mee op het web en ben betrokken bij enkele communities.

Kennis en vaardigheden voor een beter web. Ik respecteer privacy en eigendom en auteursrechten. Ik werk doelmatig en kan problemen met het web en computers helpen oplossen, ik let op mijn digitale identiteit en weet hoe ik deel kan nemen aan de wereld van het web. Ik help het web instandhouden als een openbare en vrije manier van meningsuiting.