De Daily Create

dailycreatelogoEen bericht van een eenpersoons Daily Create Public Relations Team
Geschreven door @dogtrax op 18 mei 2014 08:21

Aan: Het Publiek
Van : Eenpersoons Daily Create Public Relations Team

Weet je nog hoe je een keer duct-tape gebruikt hebt om te voorkomen dat de muren van je huis om zouden vallen? Of hoe je een keer drie uur met je camera in de weer was bij de mieren die kruimels van het aanrecht sleepten? Hoe zit het met dat verhaal dat je schreef over de giraffe die boven de wolken skateboarde en tenslotte zijn hoofd stootte tegen de maan ? En toen je jezelf op video opnam, loeiend als een koe , er wat hiphop beats onder zette, en de video postte op YouTube. Waar je loeiend viral ging , zeg voor ongeveer drie seconden ? Weet je nog?
Hoe bedoel je , je herinnert je dat niet meer ?
Misschien moet je een beetje meer herinneringen creëren en de Daily Create is de tonic in die grote glazen gin die je graag drinkt tijdens lange zomerdagen . Het is het ijsblokje in je ijsthee . Het is de metafoor van de zin die ik nu zit te schrijven. Ik ben volledig de draad van mijn verhaal kwijt.
Beleef de kracht van de Daily Create? Het is geweldig!
De Daily Create is een uitnodiging om feeling te krijgen met met allerlei media .
Geacht lid van het publiek ( jij bent het publiek , toch? ) , dit eenpersoons Daily Create public relations team wil dat je wat van je leven maakt . En terwijl je daarmee bezig bent, denk er over na om je produkten met de wereld te delen. In feite kunnen we nog een paar ideeën in de Daily Create bank gebruiken. ( bitcoin geaccepteerd )
Lever een idee en beleef dat jouw idee gestolen wordt , geremixt , vernieuwd en rejiggered op manieren die je nooit voor mogelijk had gehouden.
Je kunt het ! Ja, dat kan !
– Het eenpersoons Daily Create Public Relations Team

credits:
logo – the daily create design team.
translation – the daily create bovine team.

Maak een deel van een afbeelding aanklikbaar.

gimp

Ga met je muis over de afbeelding, de letter A. Je ziet de cursor veranderen. Een deel van de afbeelding is aanklikbaar.
Om de letter aan aanklikbaar te maken, zoals in deze afbeelding:
Open de afbeelding in GIMP (een open source programma om afbeeldingen te bewerken)

Gimp geeft het punt van de afbeelding links boven de coordinaten 0,0. (groene pijl)
Je maakt die coordinaten zichtbaar door met de muis op een punt te gaan staan. Links onder het scherm van GIMP, in de onderste balk verschijnen de coordinaten van het punt waar de muis is. (rode pijl)
Om te weten wat de coordinaten van het aanklikbare gedeelte van de afbeelding zijn ga je er met de muis staan en lees de coordinaten bij de rode pijl Noteer die coordinaten.  Je hebt twee coordinaten nodig. Het punt links boven van het aankikbare deel en het punt rechtsonder.

De html gaat er zo uitzien:

<img src="lettergrid.jpg"width="600" height="500" alt="lettergrid" usemap="#lettermap">
<map name="lettermap">
 <area shape="rect" coords="73,104,145,177" title="A" href="piks/aap.jpg">
 </map>

De eerste regel is de afbeelding, let op de  tag usemap.
De tweede regel opent de map van de afbeelding.
De derde regel noemt de coordinaten van het aankilkbare deel
De vierde regel sluit de map weer af.

Bij de tag coords is het eerste paar cijfers de linker bovenhoek, en het tweede paar cijfers de rechter onderhoek.
Het eerste cijfer geeft de afstand vanaf de linker rand van de afbeelding. Het tweede cijfer geeft de afstand vanaf de bovenrand van de afbeelding. De afstanden worden gemeten in pixels.

 

 

 

 

 

 

Straight lines met thinglink en soundcloud.


Een afbeelding met links en ingebedde afbeeldingen. Ga met je muis over de afbeelding hierboven om het voorbeeld in werking te zien. De afbeelding is ook in een andere kursus gebruikt, dus de tekst is wellicht onverwacht.

Hoe maak je een thinglink afbeelding? https://www.thinglink.com/edu

https://soundcloud.com/jaapsoft/audio-recording-on

http://www.thinglink.com/help/WordPress voor HELP about Thinglink and wordpress.

Niveaus van reflectie.

Reflecteren op je handelen is een goede manier om te leren van je ervaring.
Er zijn verschillende niveaus van reflectie. Je zou een reflecterende activiteit, een verslag of een gesprek kunnen beginnen met het eerste niveau en dan opklimmen tot het derde niveau. De niveaus kunnen ook een hulpmiddel zijn bij de beoordeling van de reflectie en bij het verbeteren van de reflectie.
Het eerste niveau is beschrijvend:

 • Het handelen vertellen en beschrijven.
 • Het handelen bevragen.
 • Zich bewust worden van een element van zijn handelen.
 • Moeilijkheden / problemen aanwijzen.

Het tweede niveau is evaluerend:

 • Legitimeren het handelen door het verband te brengen met een voorkeur, of een gewoonte.
 • Evalueren van het handelen.
 • Het handelen doelgerichter maken.
 • Legitimeren van het handelen volgens contextuele argumenten.
 • Legitimeren het handelen op basis van onderwijskundige of ethische argumenten.
 • Ddiagnostiseren van het handelen.

Het derde niveau is uitgesproken gericht op verbeteren van toekomstig handelen:

 • Suggereren een of meer alternatieven voor het handelen.
 • Verkennen van alternatieven voor het handelen.
 • Theoretiseren over een element van het handelen.

bron: http://www.adjectif.net/spip/spip.php?article266
Antoine Derobertmasure
UMONS, Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education
Cellule Facultaire de Pédagogie Universitaire

Veilig wachtwoorden bewaren op een USB stick

epassxlogo
Alle wachtwoorden op een usb-stick.

Voor alle toepassingen verschillende wachtwoorden gebruiken, zoals het hoort. Dat maakt het leven wel ingewikkeld. Maar je kunt alle wachtwoorden meenemen naar de computers waarop je werkt op een beveiligde USB-stick. KeepassX is een platformonafhankelijke Open Source toepassing, die goed beveiligd is.
Het is niet zo ingewikkeld. Blizzard of Pause heeft een uitgebreide handleiding in het Engels.

Je hebt een goede en betrouwbare usb stick nodig met flink wat capaciteit. (bijvoorbeeld een Scandisk van 16 GB, snel en betrouwbaar)
Download het programma direct op de stick en open de downloads ook op je stick. (Je kunt de versie voor Windows, Mac, Ubuntu e.d. naast elkaar op de stick zetten. Als je het programma eerst op de computer installeert gaat het mis, direct op de USB-stick zetten dus.

Het programma maakt een database aan, die je door alle versies van het programma kunt laten openen.

Belangrijk: Zorg voor een goed wachtwoord voor de database, en vergeet dat niet. De database is versleuteld, dus je hebt echt een wachtwoord nodig om die database te kunnen lezen.

Maak een back-up van het bestand (je zou ooit de USB stick kwijtraken zonder dat je een back-up hebt!)

Keepassx maakt ook goed wachtwoorden voor je.
Over veilige wachtwoorden (Engels): https://blog.mozilla.org/internetcitizen/2018/10/01/worried-about-data-breach-protect-passwords

Mediawijsheid

softsidedtextsoftskillsMediawijsheid zijn de competenties die je nodig hebt om met media om te gaan. Zoals analyse, reflectie, praktijk, inzicht. Het is de kunst om de beschrijving van de competenties te vereenvoudigen en te splitsen tot kleine behapbare leerdoelen.
De onderverdeling van mediawijsheid in de drie C’s Content, Conduct en Contact is wel handig voor een overzicht *) , maar voor de leerlingen is het een betekenisloze indeling.

Als je mediawijsheid in het curriculum wilt invoeren is het handig om dat te concentreren binnen een vakgebied, want dat is overzichtelijker. In het Mediacollege past Mediawijsheid goed binnen Studieloopbaanbegeleiding. De invoering wordt daar begeleid door het practicaat. Bij het Willem I College doen de betrokken leraren eerst zelf de cursus die voor de leerlingen geschreven is. Daar bestaat mediawijsheid uit een cursus voor de leerlingen en onderdelen die in de vakken geïntegreerd worden. Uiteindelijk hoort mediawijsheid opgehangen aan de vakken.

Mediawijsheid is

 • vaardigheid in het omgaan met de techniek, (aanzetten, verbinding maken, opnemen, converteren, typen, enz.)
 • kennis van achtergronden van de media, (commerciële achtergronden, waardegebondenheid,  productiedruk, enz.)
 • (kritisch) begrijpen van de boodschap (controleren, analyseren, reflectie, vragen stellen, enz)
 • (communicatief) produceren van eigen boodschappen. (schrijven, taalvaardigheid, beeldvaardigheid, techniek,auteursrecht, enz.)
 • vinden van media en van boodschappen (zoeken, abonneren, RSS, handleidingen lezen, hulp vinden, enz.)

 

Inspelen op onverwachte weerstand

weerstandWat doe je als je in een les of diskussie weerstand ervaart? (Weerstand ontstaat als de kosten van verandering te groot zijn)
1. De natuurlijke neiging van veel mensen is om direct te reageren.
Neem een ​​moment om te pauzeren en de situatie beoordelen. Denk na en zeg dat je even wilt nadenken.
2. Luister niet alleen om wat ze zeggen , maar ook hoe ze het zeggen. Luister naar de boodschap tussen de regels. Luister naar angsten, verwachtingen en ambities. Hoor de spanningen en emoties.
Stel een vraag om verduidelijking indien nodig.
3. Toon empathie. Laat zien dat u probeert te begrijpen en respect hebt voor hun recht op een eerlijke mening te geven. Maak er geen gevecht van.
4. Reageer op een manier die de ander een waardige uitweg biedt. Zoeken naar win-win-uitkomst.

Een prima manier om weerstand te helpen overwinnen is samenwerken. Help de ander bij het bereiken van zijn doelen in zoverre als die doelen in de richting komen van uw doelen. Samenwerken is een uitstekende manier om mensen te helpen die problemen hebben zich aan te passen aan de situatie. (Moeder stelt voor om te helpen met huiswerk)
Een andere manier is uitleggen wat de bedoeling is en om duidelijk te maken dat veranderen nu wel inspanning kost, maar dat het veel gaat opleveren.