Niveaus van reflectie.

Reflecteren op je handelen is een goede manier om te leren van je ervaring.
Er zijn verschillende niveaus van reflectie. Je zou een reflecterende activiteit, een verslag of een gesprek kunnen beginnen met het eerste niveau en dan opklimmen tot het derde niveau. De niveaus kunnen ook een hulpmiddel zijn bij de beoordeling van de reflectie en bij het verbeteren van de reflectie.
Het eerste niveau is beschrijvend:

 • Het handelen vertellen en beschrijven.
 • Het handelen bevragen.
 • Zich bewust worden van een element van zijn handelen.
 • Moeilijkheden / problemen aanwijzen.

Het tweede niveau is evaluerend:

 • Legitimeren het handelen door het verband te brengen met een voorkeur, of een gewoonte.
 • Evalueren van het handelen.
 • Het handelen doelgerichter maken.
 • Legitimeren van het handelen volgens contextuele argumenten.
 • Legitimeren het handelen op basis van onderwijskundige of ethische argumenten.
 • Ddiagnostiseren van het handelen.

Het derde niveau is uitgesproken gericht op verbeteren van toekomstig handelen:

 • Suggereren een of meer alternatieven voor het handelen.
 • Verkennen van alternatieven voor het handelen.
 • Theoretiseren over een element van het handelen.

bron: http://www.adjectif.net/spip/spip.php?article266
Antoine Derobertmasure
UMONS, Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education
Cellule Facultaire de Pédagogie Universitaire