Mediawijsheid

softsidedtextsoftskillsMediawijsheid zijn de competenties die je nodig hebt om met media om te gaan. Zoals analyse, reflectie, praktijk, inzicht. Het is de kunst om de beschrijving van de competenties te vereenvoudigen en te splitsen tot kleine behapbare leerdoelen.
De onderverdeling van mediawijsheid in de drie C’s Content, Conduct en Contact is wel handig voor een overzicht *) , maar voor de leerlingen is het een betekenisloze indeling.

Als je mediawijsheid in het curriculum wilt invoeren is het handig om dat te concentreren binnen een vakgebied, want dat is overzichtelijker. In het Mediacollege past Mediawijsheid goed binnen Studieloopbaanbegeleiding. De invoering wordt daar begeleid door het practicaat. Bij het Willem I College doen de betrokken leraren eerst zelf de cursus die voor de leerlingen geschreven is. Daar bestaat mediawijsheid uit een cursus voor de leerlingen en onderdelen die in de vakken geïntegreerd worden. Uiteindelijk hoort mediawijsheid opgehangen aan de vakken.

Mediawijsheid is

  • vaardigheid in het omgaan met de techniek, (aanzetten, verbinding maken, opnemen, converteren, typen, enz.)
  • kennis van achtergronden van de media, (commerciële achtergronden, waardegebondenheid,  productiedruk, enz.)
  • (kritisch) begrijpen van de boodschap (controleren, analyseren, reflectie, vragen stellen, enz)
  • (communicatief) produceren van eigen boodschappen. (schrijven, taalvaardigheid, beeldvaardigheid, techniek,auteursrecht, enz.)
  • vinden van media en van boodschappen (zoeken, abonneren, RSS, handleidingen lezen, hulp vinden, enz.)