Gewoonte

Gevonden citaatje: (bron onbekend)
Te weinig opvoeders, leraren inbegrepen, zien het verband tussen deugden en gewoonten. Het onderwijs besteedt te weinig aandacht aan de training van wenselijk geacht gedrag, aan de vorming van goede gewoonten.
Bij slanker worden en slanker blijven spelen training en gewoontevorming een belangrijke rol.
Om met goed gevolg aan de lijn te doen is gedragsverandering noodzakelijk. Als je gewicht te hoog is, dan heb je teveel energie ingenomen en te weinig energie verbruikt. Het zoeken naar een nieuw evenwicht is dus nodig. Dat nieuwe evenwicht komt er niet vanzelf. Men moet de opname van energie veranderen en de veranderde eetpatronen volhouden. Dat vraagt gedragsverandering. Men moet het verbruik van energie afstemmen op de inname van voeding. En het verbruiksniveau moet gewoonte worden.