Gedrag of vaardigheid aanleren

oefenenHet aanleren van nieuw gedrag of een nieuwe vaardigheid volgens het oefen-model.

Het gaat zowel over technische vaardigheden zoals zagen of injecteren als over sociaal gedrag en ordelijk gedrag in een klas.
De stappen van het leerproces moeten herhaald worden tot het gedrag beheerst wordt.

Vaststellen van de behoefte.

Praat met leerlingen en (in het geval van gedrag in de klas) met anderen over je observaties.

Laat zien welk gedrag je verwacht

Doe het voor. Laat een video zien. Laat anderen het gedrag voordoen. Laat zien waar het gedrag van de leerling niet voldoet aan je verwachtingen. Benoem de onderdelen van het gedrag. Geef een korte beschrijving als hulpmiddel.

Oefenen

Rollenspel, praktijkopdrachten, herhalen. Gedrag aanleren is werken. Corrigeer waar nodig. Neem een video op om het gedrag te analyseren en te corrigeren. Laat medeleerlingen observeren en feedback geven. Oefen het gedrag in ingewikkelder context.

Versterk het geleerde gedrag

Geef complimenten. Laat zien wat goed gaat. Versterk de vorderingen. Vraag de leerling het eigen gedrag te beoordelen.

[zie: https://www.msu.edu/~dolekath/teaching_social_skills.htm ]