Een kader voor leren in de 21e eeuw

Het Partnership for 21st Century Skills heeft een visie ontwikkeld voor succesvol leren voor de nieuwe open economie.

 

21studentoutcomes

Leerdoelen voor de 21ste eeuw

Het Partnership heeft een visie ontwikkeld op leren (Framework for 21st Century Learning, kortweg het Kader) om leraren te helpen deze vaardigheden te integreren in het leerplan. Het Kader beschrijft de vaardigheden en de  kennis, bekwaamheid en geletterdheid die de student nodig heeft om te slagen in het werken en het leven.

Om de vaardigheden voor de 21ste  eeuw te kunnen toepassen moeten de studenten kennis en begrip ontwikkelen. Om kritisch te denken en effektief te kunnen communiceren is een goede basis van kennis noodzakelijk.

Tijdens het leren van de basiskennis moeten studenten de essentiele vaardigheden voor een leven in de wereld van vandaag leren, zoals kritisch denken, probleem oplossend denken, communiceren en samenwerken.

Als het onderwijs het Kader toegepast binnen de leerdoelen, bij assessment, in het leerplan en en bij didactische en professionele ontwikkeling en in de  leeromgeving zullen studenten meer gemotiveerd worden en beter voorbereid worden om in de wereld van vandaag te kunnen slagen.

Thema’s en onderwerpen en vakken voor de 21ste eeuw

Beheersing van deze thema’s en onderwerpen en vakken voor de 21ste eeuw is essentieel voor de toekonst van de studenten. Het gaat hierbij om Nederlands, lezen, taalvaardigheid, kennis van vreemde talen, kunsten, wiskunde, economie, natuurwetenschappen en techniek, aardrijkskunde, geschiedenis, en burgerschap en staatsinrichting.
De school moet deze thema’s en onderwerpen verrijken en op hoger niveau brengen door de vakoverschrijdende interdisciplinaire thema’s voor de 21ste eeuw in de vakken en onderwerpen te integreren.

 • Global awareness, wereldburgerschap.
 • Kennis en vaardigheden op financieel, economische zakelijk gebied en ondernemersvaardigheden.
 • Vaardigheden om in de huidige maatschappij staande te blijven, burgerschapsvaardigheden
 • Weten hoe gezond te blijven
 • Kennis van ecologie en milieu

Innovatieve vaardigheden en leervaardigheden

Vaardigheden voor leren en innoveren maken de student weerbaar voor de complexiteit van het leven en het werken in de huidige maatschappij. Het zijn onder andere:

 • Kreativiteit en innoverend vermogen
 • Kritisch en probleemoplossend denken
 • Communiceren en samenwerken.

Vaardigheden m.b.t. Informatie, media en technology

Wij leven in een wereld die beheerst wordt door techniek en door media,  een wereld met een overvloed aan informatie , met snelle veranderingen in technische toepassingen. We leven in een wereld die het mogelijk maakt om op ongekende schaal als individu mee te doen en bij te dragen. Om goed mee te komen in de samenleving en op het werk zijn een aantal vaardigheden noodzakelijk, zoals:

 • Overweg kunnen met informatie
 • Overweg kunnen met de media
 • Overweg kunnen met ICT

Vaardigheden voor het dagelijks leven en een carierre
Om te leven en werken in de wereld van vandaag zijn niet alleen maar kennis en denkvaardigheden nodig. De kunst om staande te blijven in de moderne complexe en competitieve wereld vraagt om allerlei andere sleutelvaardigheden zoals

 • Aanpassingsvermogen en flexibiliteit
 • Zelfsturing en initiatief
 • Sociale vaardigheden en kunnen omgaan met andere culturen
 • Verantwoordelijkheid en inzet
 • Leiderschap

Onderwijs voor de 21ste eenuw
Voor het ontwikkelen van een kader voor het leren voor de 21ste eeuw is meer nodig dan het maken van een lijst met vaardigheden, kennisgebieden, deskundigheden en thema’s voor vorming. Er is een nieuw en innovatief systeem nodig om de studenten te helpen deze meerdimensionale vaardigheden te leren. Het Partnership onderscheidt vijf kritische systemen die noodzakelijk zijn om de studenten te helpen zich voor te bereiden op een leven in de 21ste eeuw.

 • Een leerplan voor de 21ste eeuw
 • Assessment van vaardigheden voor 21ste eeuw
 • Didactiek van de 21ste eeuw
 • Een standaard voor onderwijs in de 21ste eeuw
 • En een  leeromgeving voor de 21ste eeuw.

(vertaling met toestemming van Patrnership for 21st century skills, One Massachusetts Avenue NW, Suite 700, Washington DC 20001, www.p21.org, 202-312-6429. Voor overname van delen van de tekst: http://www.p21.org/overview/use-of-p21-content )

 

2 gedachten over “Een kader voor leren in de 21e eeuw

 1. Pingback: 21st century skills | connectiv

Reacties plaatsen niet mogelijk.