Conservatieve oplossingen werken niet

angstIn roerige tijden hebben mensen een voorkeur voor conservatieve ideeën en conservatieve regeringen. De verklaring daarvan is dat angst en onzekerheid worden bezworen door het oude vertrouwde terug op te zoeken. Dat is in de politiek zo en je ziet het verschijnsel ook in de psychologie, grote groepen stemmen op conservatieve partijen die structuur en orde voorstaan, en  in hun persoonlijk leven zoeken ze bescherming in aanpassing en aansluiting bij de meerderheid.
Maar in roerige tijden is het misschien veel slimmer om te zoeken naar nieuwe oplossingen en nieuwe wegen. Terug naar orde en naar vroeger is door angst ingegeven en angst is een slechte raadgever.

Bij angstige patiënten helpt het meestal niet om direct aan te vallen en hun angsten belachelijk te maken. Angsten bezweer je niet door schelden of door beschuldigingen.
Denk eens na over hoe je een angstig kind helpt.