Categorie archief: werkvorm

Content curation. Materiaal bijeenbrengen

scoopitMateriaal verzamelen en je verzameling publiceren is voor onderwijs heel nuttig. Je zoekt materiaal, groepeert het en organiseert het. Je zoekt het beste en meest relevante materiaal voor je onderwerp bij elkaar.

  1. Verzamel materiaal en zet het bij elkaar op één plek.
  2. Kies de belangrijkste materialen uit
  3. Verdeel het materiaal in groepen.
  4. Schrijf verbindende teksten.
  5. Breng een logische lijn aan in de verzameling.

Meer over deze manier van materiaal verzamelen op http://www.scoop.it/t/curatetheweb (Engels)
Er zijn twee websites die je kunnen  helpen bij het verzamelen van materialen  http://paper.li/ en http://www.scoop.it/

Maak een handleiding met video en publiceer op youtube

cleancomputer

Een opdracht over communicatie. Oefenen in uitleggen.

Maak een video met gesproken tekst waarin je uitlegt hoe je iets doet.
Je kunt voice over gebruiken of sprekende personen laten zien. Laat zien wat je doet en vertel hoe je het doet en waarom je het doet https://www.youtube.com/watch?v=fz_jkfKH7oc is niet het allerbeste voorbeeld, maar je krijgt een idee van de bedoeling.
Publiceer je video op Youtube en laat weten hoe we je video kunnen vinden door een bericht te sturen met de link.

Het gaat in de opdracht om leren uitleggen en voordoen. Veel mensen vinden het moeilijk te vertellen hoe ze iets doen. Uitleggen moet je leren. En in veel beroepen is het belangrijk dat je dingen kunt uitleggen.

Leerlingen kunnen kiezen uit handelingen uit het beroep, maar hobbies en sporten zijn ook mogelijke onderwerpen.

Kies een kleine handeling. Laat goed zien wat je doet, en vertel wat je doet. Je kunt opnamen maken met een smartphone, videokamera of fototoestel (die hebben vaak een video-toepassing tegenwoordig.

Het is handig om samen te werken bij deze opdracht.

 

Punten bij het ontwikkelen van e-learning materiaal

trechterMaak kleine brokjes informatie, en noem niet meer dan 5 delen om een concept te beschrijven. Zorg dat er hooguit een minuut nodig is om de informatie te presenteren.
Leg de betekenis en zin uit van wat er geleerd moet worden.
Breid de beschrijving uit maar doe dat met kleine brokjes informatie.
Voeg een emotionele prikkel toe om het onthouden te stimuleren.
Geef de informatie een ordening.
Ontwerp voor een verscheidenheid aan leerlingen met verschillende voorkennis en verschillend leervermogen.
Zorg voor opdrachten die enige inspanning vragen van de leerling.
Organiseer herhalingen met tussenpozen.
Laat de leerling na enige tijd (drie kwartier) pauzeren en iets heel anders doen.
Motiveer de leerling.
Maak simulaties om brokjes informatie te presenteren.
Zorg dat de leerling reflecteert op het geleerde.
Gebruik sociaal leren en groepsleren als dat mogelijk en nuttig is.
Toets het geleerde regelmatig, de kennis en het begrip.

bron: Guides for e-learning

Leren luisteren

De groep in paren verdelen. De paren zitten verspreid over de ruimte.
Elk paar krijgt een onderwerp om over te spreken.
Een van de twee spreekt over het opgegeven onderwerp en de andere luistert.
Het doel van de oefening is luisteren. De luisterende persoon mag vragen stellen.
Na tien minuten draaien we de rollen om.
Daarna nabespreking in grotere groep. Het gaat natuurlijk om het proces. De discussie gaat vooral over het betere luisteren. Bespreek de lichaamshouding, de lichaamstaal, de kleine gebaren en uitdrukkingen, vragen stellen, blikrichting, de reacties van de luisteraar en de ervaringen van de spreker. Open en gesloten vragen. Hoe kwam de keuze tot een onderwerp tot stand. Is de luisteraar erin geslaagd de spreker te laten uitpraten, heeft de spreker het gevoel dat ze alles kon vertellen. was er voldoende aandacht, en hoe merk je dat er aandacht is.

Deelnemers moeten gelegenheid krijgen vragen te stellen aan hun partners, aan anderen en aan de trainer.

Denk aan de afsluiting, laat deelnemers tijd om te reageren op de oefening en de nabespreking.

(De onderwerpen voor de paren staan op een lijstje dat de trainer uitdeelt aan de groepen. Muziek, Bijbaantje, Poezie, dingen waar je een hekel aan hebt, opvoeden, toekomstplannen, sport, werk)

Leiding geven aan een Brainstorm

breinBeschrijf en definieer het probleem duidelijk. Maak het doel van de brainstorm helder. Wanneer kunnen we de breinstorm als geslaagd beschouwen? Herhaal de probleemstelling tijdens de breinstorm in verschillende bewoordingen. Vraag je af of breinstorm wel de juiste techniek is om een oplossing te vinden. (Een nieuwe titel voor een boek kies je niet in een breinstormsessie)

De ideale groepsgrootte voor een brainstorm is zes deelnemers.

Laat iedereen meedoen. Rem dominante figuren wat af. Bevorder verscheidenheid. Ga over grenzen, laat tegenstellingen bestaan.

Moedig kruisbestuiving aan, voortbouwen op de bijdrage van anderen. Combineren, verbeteren, samenvoegen zijn aanmoediging waard.

De deelnemers moeten niet allemaal op elkaar lijken, verschillen tussen deelnemers zijn vruchtbaar.

Bevorder wilde ideeën, kreativiteit. Soms leiden wilde, vergezochte ideeën tot goede oplossingen.

Laat de deelnemers actief luisteren, om verduidelijking en uitleg vragen.

Voor de hand liggende oplossingen zijn niet persé slechte oplossingem.

Stel alle beoordeling en veroordeling uit. Er zijn geen slechte ideeën. Rare bijdragen leiden er niet zelden toe dat iemand anders op een goed idee komt.

Wees niet bang voor herhaling.

Begin gewoon, zorg dat je  tijdens de sessie geen tijd hoeft besteden aan organiseren en voorbereiden. (Bereid dus goed voor)

Ga voor kwantiteit en vermijd diskussies over de kwaliteit van de bijdragen. Verduidelijken van ideeën is goed. Diskussie tijdens de breinstorm remt de kreativiteit. Houd de stroom ideeën aan de gang.

Leg elk idee  vast, omschrijvingen moeten volledig zijn. Eén woord noteren is meestal niet genoeg. Leg vast, zonder interpretatie. Laat je niet opjagen, noteer elk idee.

Laat deelnemers de lijst met ideeën doorlezen om nog meer inspiratie op te doen.  Vraag ze om ideeën te combineren of met elkaar te verbinden.

Deelnemers moeten wennen aan brainstormen.

Laat de groep na de sessie zelf aan de gang gaan om de beste oplossing te kiezen.

 

Kreatieve tip

Soms kan je niet meer verder. Dan is je kreativiteit even op schijnbaar. Op zo’n ogenblik helpt een beetje magie. Hieronder mijn magische spreuken voor het weer opwekken van je kreativiteit. De spreuken zijn raadselachtig, maar jij weet wat de spreuk betekent. (neem een getal onder de 31 en kijk naar de spreuk)

  1. Doe het andersom, doe het tegenovergestelde.
  2. Kleuren maken indruk. Neem een andere kleur
  3. Wat is onbekend? Voeg het onbekende toe Lees verder

Discussie met de klas

Stel het probleem / verwijs voor inhoudelijke en organisatorische afspraken naar website of online document.
Noem het doel van de discussie / verwijs voor inhoudelijke en organisatorische afspraken naar website of online document.
Geef aan welke procedure er gevolgd gaat worden / discussie kan plaats vinden in chat, twitter, weblog, mailgroup, facebookgroep
Beschrijf het onderwerp of de stelling die ter discussie staat / gebruik daarbij video of audio met motivatie en uitdaging.
Stel het thema aan de orde, mondeling of schriftelijk / verwijs voor inhoudelijke en organisatorische afspraken naar website of online document
of laat de cursisten hun mening opschrijven / discussie kan vrij lang duren als leerlingen online kunnen reageren.
De technische vorm inventariseert en archiveert de bijdragen van deelnemers.
Nodig tot spreken uit door de spreker en zwijger prive boodschappen te sturen, telefoon, sms, mail, of persoonlijke boodschap binnen het gekozen medium (chat, twitter, wiki, weblog, enz.)
Stuur de discussie zoveel mogelijk (deel premiums uit, smileys, maak aantal bijdragen van elke deelnemer zichtbaar, stel vragen,
Gebruik korte verbale aanwijzingen. geef aanvullende teksten (op aparte website bij gebruik van chat en twitter)
Bundel de verschillende meningen en geef een korte samenvattingen of vraag deelnemers dit te doen.
Stel activerende vragen, vraag toelichtingen, vraagt afwijkende meningen.
Gebruik een poll / stemming over sommige diskussiepunten.
Zoek cursist met de meest opvallende mening, herhaal diens mening en vraag om een toelichting.
Formuleer eventuele conclusies en geef samenvattingen.
Sluit af met een samenvatting waar de cursisten mee akkoord gaan gebruikt daar een stemming voor.
Bedank ieder voor zijn bijdrage.
Bespreek techniek en de werkvorm van de diskussie met (enkele) deelnemers om de werkvorm te verbeteren.

Opdracht vragen stellen

Doel van de opdracht is leerlingen leren vragen te stellen. Leren dat er verschillende soorten vragen zijn. Leren dat vragen kunnen helpen bij leren.Vragen zijn de sleutel tot succes. Deze opdrachten krijgen meer zin als de leerlingen gestimuleerd worden vragen te stellen tijdens de opleiding.
Geef de leerlingen opdracht, ieder voor zich of met tweetallen, een aantal vragen te formuleren die betrekking hebben op een thema of onderwerp.
Vraag de leerlingen nu onderscheid te maken tussen de open en de gesloten vragen die ze hebben opgeschreven. Lees verder