Categorie archief: Softskills

Maak een deel van een afbeelding aanklikbaar.

gimp

Ga met je muis over de afbeelding, de letter A. Je ziet de cursor veranderen. Een deel van de afbeelding is aanklikbaar.
Om de letter aan aanklikbaar te maken, zoals in deze afbeelding:
Open de afbeelding in GIMP (een open source programma om afbeeldingen te bewerken)

Gimp geeft het punt van de afbeelding links boven de coordinaten 0,0. (groene pijl)
Je maakt die coordinaten zichtbaar door met de muis op een punt te gaan staan. Links onder het scherm van GIMP, in de onderste balk verschijnen de coordinaten van het punt waar de muis is. (rode pijl)
Om te weten wat de coordinaten van het aanklikbare gedeelte van de afbeelding zijn ga je er met de muis staan en lees de coordinaten bij de rode pijl Noteer die coordinaten.  Je hebt twee coordinaten nodig. Het punt links boven van het aankikbare deel en het punt rechtsonder.

De html gaat er zo uitzien:

<img src="lettergrid.jpg"width="600" height="500" alt="lettergrid" usemap="#lettermap">
<map name="lettermap">
 <area shape="rect" coords="73,104,145,177" title="A" href="piks/aap.jpg">
 </map>

De eerste regel is de afbeelding, let op de  tag usemap.
De tweede regel opent de map van de afbeelding.
De derde regel noemt de coordinaten van het aankilkbare deel
De vierde regel sluit de map weer af.

Bij de tag coords is het eerste paar cijfers de linker bovenhoek, en het tweede paar cijfers de rechter onderhoek.
Het eerste cijfer geeft de afstand vanaf de linker rand van de afbeelding. Het tweede cijfer geeft de afstand vanaf de bovenrand van de afbeelding. De afstanden worden gemeten in pixels.

 

 

 

 

 

 

Straight lines met thinglink en soundcloud.


Een afbeelding met links en ingebedde afbeeldingen. Ga met je muis over de afbeelding hierboven om het voorbeeld in werking te zien. De afbeelding is ook in een andere kursus gebruikt, dus de tekst is wellicht onverwacht.

Hoe maak je een thinglink afbeelding? https://www.thinglink.com/edu

https://soundcloud.com/jaapsoft/audio-recording-on

http://www.thinglink.com/help/WordPress voor HELP about Thinglink and wordpress.

Niveaus van reflectie.

Reflecteren op je handelen is een goede manier om te leren van je ervaring.
Er zijn verschillende niveaus van reflectie. Je zou een reflecterende activiteit, een verslag of een gesprek kunnen beginnen met het eerste niveau en dan opklimmen tot het derde niveau. De niveaus kunnen ook een hulpmiddel zijn bij de beoordeling van de reflectie en bij het verbeteren van de reflectie.
Het eerste niveau is beschrijvend:

 • Het handelen vertellen en beschrijven.
 • Het handelen bevragen.
 • Zich bewust worden van een element van zijn handelen.
 • Moeilijkheden / problemen aanwijzen.

Het tweede niveau is evaluerend:

 • Legitimeren het handelen door het verband te brengen met een voorkeur, of een gewoonte.
 • Evalueren van het handelen.
 • Het handelen doelgerichter maken.
 • Legitimeren van het handelen volgens contextuele argumenten.
 • Legitimeren het handelen op basis van onderwijskundige of ethische argumenten.
 • Ddiagnostiseren van het handelen.

Het derde niveau is uitgesproken gericht op verbeteren van toekomstig handelen:

 • Suggereren een of meer alternatieven voor het handelen.
 • Verkennen van alternatieven voor het handelen.
 • Theoretiseren over een element van het handelen.

bron: http://www.adjectif.net/spip/spip.php?article266
Antoine Derobertmasure
UMONS, Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education
Cellule Facultaire de Pédagogie Universitaire

Veilig wachtwoorden bewaren op een USB stick

epassxlogo
Alle wachtwoorden op een usb-stick.

Voor alle toepassingen verschillende wachtwoorden gebruiken, zoals het hoort. Dat maakt het leven wel ingewikkeld. Maar je kunt alle wachtwoorden meenemen naar de computers waarop je werkt op een beveiligde USB-stick. KeepassX is een platformonafhankelijke Open Source toepassing, die goed beveiligd is.
Het is niet zo ingewikkeld. Blizzard of Pause heeft een uitgebreide handleiding in het Engels.

Je hebt een goede en betrouwbare usb stick nodig met flink wat capaciteit. (bijvoorbeeld een Scandisk van 16 GB, snel en betrouwbaar)
Download het programma direct op de stick en open de downloads ook op je stick. (Je kunt de versie voor Windows, Mac, Ubuntu e.d. naast elkaar op de stick zetten. Als je het programma eerst op de computer installeert gaat het mis, direct op de USB-stick zetten dus.

Het programma maakt een database aan, die je door alle versies van het programma kunt laten openen.

Belangrijk: Zorg voor een goed wachtwoord voor de database, en vergeet dat niet. De database is versleuteld, dus je hebt echt een wachtwoord nodig om die database te kunnen lezen.

Maak een back-up van het bestand (je zou ooit de USB stick kwijtraken zonder dat je een back-up hebt!)

Keepassx maakt ook goed wachtwoorden voor je.
Over veilige wachtwoorden (Engels): https://blog.mozilla.org/internetcitizen/2018/10/01/worried-about-data-breach-protect-passwords

Mediawijsheid

softsidedtextsoftskillsMediawijsheid zijn de competenties die je nodig hebt om met media om te gaan. Zoals analyse, reflectie, praktijk, inzicht. Het is de kunst om de beschrijving van de competenties te vereenvoudigen en te splitsen tot kleine behapbare leerdoelen.
De onderverdeling van mediawijsheid in de drie C’s Content, Conduct en Contact is wel handig voor een overzicht *) , maar voor de leerlingen is het een betekenisloze indeling.

Als je mediawijsheid in het curriculum wilt invoeren is het handig om dat te concentreren binnen een vakgebied, want dat is overzichtelijker. In het Mediacollege past Mediawijsheid goed binnen Studieloopbaanbegeleiding. De invoering wordt daar begeleid door het practicaat. Bij het Willem I College doen de betrokken leraren eerst zelf de cursus die voor de leerlingen geschreven is. Daar bestaat mediawijsheid uit een cursus voor de leerlingen en onderdelen die in de vakken geïntegreerd worden. Uiteindelijk hoort mediawijsheid opgehangen aan de vakken.

Mediawijsheid is

 • vaardigheid in het omgaan met de techniek, (aanzetten, verbinding maken, opnemen, converteren, typen, enz.)
 • kennis van achtergronden van de media, (commerciële achtergronden, waardegebondenheid,  productiedruk, enz.)
 • (kritisch) begrijpen van de boodschap (controleren, analyseren, reflectie, vragen stellen, enz)
 • (communicatief) produceren van eigen boodschappen. (schrijven, taalvaardigheid, beeldvaardigheid, techniek,auteursrecht, enz.)
 • vinden van media en van boodschappen (zoeken, abonneren, RSS, handleidingen lezen, hulp vinden, enz.)

 

Inspelen op onverwachte weerstand

weerstandWat doe je als je in een les of diskussie weerstand ervaart? (Weerstand ontstaat als de kosten van verandering te groot zijn)
1. De natuurlijke neiging van veel mensen is om direct te reageren.
Neem een ​​moment om te pauzeren en de situatie beoordelen. Denk na en zeg dat je even wilt nadenken.
2. Luister niet alleen om wat ze zeggen , maar ook hoe ze het zeggen. Luister naar de boodschap tussen de regels. Luister naar angsten, verwachtingen en ambities. Hoor de spanningen en emoties.
Stel een vraag om verduidelijking indien nodig.
3. Toon empathie. Laat zien dat u probeert te begrijpen en respect hebt voor hun recht op een eerlijke mening te geven. Maak er geen gevecht van.
4. Reageer op een manier die de ander een waardige uitweg biedt. Zoeken naar win-win-uitkomst.

Een prima manier om weerstand te helpen overwinnen is samenwerken. Help de ander bij het bereiken van zijn doelen in zoverre als die doelen in de richting komen van uw doelen. Samenwerken is een uitstekende manier om mensen te helpen die problemen hebben zich aan te passen aan de situatie. (Moeder stelt voor om te helpen met huiswerk)
Een andere manier is uitleggen wat de bedoeling is en om duidelijk te maken dat veranderen nu wel inspanning kost, maar dat het veel gaat opleveren.

#clmooc Experiment Wandel-leren

Dit hoofdstukje staat hier alleen voor historische redenen. (alle links zijn dood)

In de clmooc in de  make cycle 3 staat het experimenteel wandel-leren van Mary Ann Reilly als mogelijkheid genoemd voor een ‘MAAK”. Het experimentele wandel-leren is een rhizomatische manier van leren en het is nomadisch. Dit zijn termen uit de theorie van het connectivisme

Ik ga proberen om een leer-wandeling te maken omdat het in zekere zin een vervolg is van streetview. Het verschil tussen streetview en wandel-leren is dat tussen fictie and non-fictie.
Mary Ann Reilly schrijft over haar wandel-leren It’s still early to make much of the images or film, but I know that there’s an emerging sense of differences within the city and how geography of place gives way to neighborhoods.
Volgens mij is de wandeling het begin van een leerproces, ervaring die leidt tot nadenken en vragen stellen en zoeken naar antwoorden en bewijs Het lijkt op experimental learning.

Vragen vooraf:

Is de Trial Learning Walk a leerprocess om te leren leren en is het een kreatieve  manier om interessante en persoonlijke onderwerpen te vinden om te leren?

Studenten leren wat niet tevoren kan worden vastgesteld.  Dus testen en evalueren moet op een kwalitatieve manier.

 

Open in MOOC (massive open online course)

450achtertuitgangp6077421Open, in de betekenis van in een open te benaderen omgeving gemaakt, zodat iedereen het werk kan zien en lezen en er commentaar op geven.

De kursus is open in de betekenis van toegankelijk zonder dat je hoeft te betalen. Je moet misschien wel betalen om er een diploma voor te ontvangen.
En hij is ook open als het werk in de kursus gedeeld wordt door iedere deelnemer. Het materiaal dat door de organisatoren wordt gemaakt, het werk van de deelnemers, wordt openbaar besproken. Je moet je werk bewaren zodat iedereen het kan zien er over kan nadenken en ervan kan leren.

(Steve Mackenzie in
http://learnadoodledastic.blogspot.nl/2013/04/are-you-participating-in-mooc-or.html
citeert een uitspraak van Dave Cormier)

Dit derde punt is een van de redenen waarom ik mijn commentaar en mijn gedachten vorm geef in een blog ook als ik al op andere plaatsen gereageerd heb of werk opgeslagen en gepubliceerd heb. Ik heb werk gepubliceerd in Make the make-bank van de #clmooc http://blog.nwp.org/clmooc/2013/06/17/make-your-avatar-as-an-introduction-in-clmooc/  (deze bank is nu 2018 verdwenen)  en ik heb het werk hier gepost.

Ik wil met dit blog het werk in MOOC,s documenteren. Het is een verzameling. En omdat het werk in MOOC’s niet eeuwig wordt opgeslagen, doe ik dat in mijn blog.  Jij en ik kunnen mijn werk bekijken, ook als de server van een MOOC gesloten wordt.