Categorie archief: opvoeden

Pesten, oude kranten en kreukels

Ik kreeg dit via facebook. Ik vond het zo duidelijk dat ik het graag wil delen.

“Een onderwijzeres in New York onderwees haar klas over de gevolgen van pesten. Ze gaf hen de volgende opdracht.

Ze gaf alle kinderen in de klas een stuk papier en zei hen het te verfomfaaien, het te verkreukelen, er een prop van te maken, het op de grond te gooien en er op te stampen. Kortom er echt een puinhoop van te maken, maar het niet te verscheuren. De kinderen vonden dat wel een leuke opdracht en deden hun best het blad zo veel mogelijk te verkreukelen.

Toen kregen ze de opdracht om het papier voorzichtig weer open te vouwen, zodat het niet scheurde en het weer glad te strijken. Ze liet hen zien hoe vol littekens en vuil het papier was geworden.

Toen zei ze de de klas dat ze het papier moesten zeggen dat het hen speet dat ze het zo verkreukeld hadden. Maar hoe vaak ze ook zeiden dat het hen speet en hoe ze hun best ook deden om de kreukels weer uit het papier te halen, het lukte hen niet om het blad in de vorige gladde staat terug te krijgen.

Ze wees haar leerlingen op alle littekens die ze achterlieten. En dat die littekens nooit meer zullen verdwijnen, hoe hard ze ook probeerden ze te repareren. Dat is wat er gebeurt als een kind een ander kind pest. Je kan zeggen dat het je spijt, je kan proberen het weer goed te maken, maar de littekens zijn er en die blijven. Mensen van 80 kunnen nu nog navertellen hoe ze op de lagere school gepest werden. De kreukels gingen er niet meer uit.

De gezichten van de kinderen in de klas vertelden haar dat haar boodschap was overgekomen. Kopieer dit bericht als je tegen pesten bent, want het is zo bepalend en het brengt veel meer schade aan dan je denkt!”

Burgerschap en fatsoen en normen

Het onderwerp is niet erg populair, normen en fatsoen. Het onderwerp is besmet geraakt, want allerlei partijen en groepen proberen zich op te werpen als de ware verdedigers van fatsoen en normen en burgerschap. En dat is jammer want op zich zijn het wel onderwerpen om eens over na te denken. Probeer het onderwerp eens los te maken van de conservatieve achtergrond.
Het is niet gek om mensen, en ook leerlingen dus, aan te spreken op vervelend gedrag. Het is niet gek, maar soms wel moeilijk.
Maar als je, zoals ik laatst, een poosje verkeersregelaar bent geweest bij een groot festijn dan merk je dat het heel vervelend  en bedreigend is als mensen zich niet aan normale normen houden. En in andere publieke functies is dat niet anders.

Meisjes en jongens, onderzoeksfouten

Het is de vraag in hoeverre meisjes en jongens meer dan alleen lichamelijk van elkaar verschillen. Daar wordt heel wat onderzoek naar gedaan.

En vaak worden die onderzoeken gedaan onder groepen meisjes en jongens. Men neemt een aantal proefpersonen of respondenten die deel uitmaken van de te onderzoeken groepen en legt ze een vragenlijst voor of laat ze een test ondergaan.

Door de te onderzoeken groep te laten deelnemen aan onderzoek zorgen onverwachte en niet te voorspellen verschillen tussen de groepen  voor vertekening van het resultaat. Meisjes zijn misschien wel anders dan jongens in het beantwoorden van enquêtes en vragenlijsten en het uitvoeren van opdrachten en tests.  Meisjes zijn misschien nonchalanter en meer geneigd tot bravoure en sneller afgeleid dan jongens. Meisjes antwoord misschien wel vaker uit verveling zomaar iets.  En er zijn allerlei verschillen tussen de groepen denkbaar die onderzoeken kunnen vertekenen. Als zulke verschillen bestaan dan is elk onderzoek naar verschillen tussen jongens en meisjes dat geen rekening houdt met deze verschillen in ‘testgedrag’ bij voorbaat al mislukt.

Tien regels voor effectieve gedragscorrecties

Je kunt beter duidelijk vertellen welk gedrag je wilt zien, dan onduidelijke en dubbelzinnige opmerkingen te maken.
Een positieve aanmaning om te beginnen met gepast gedrag is effectiever dan de negatieve vraag om te stoppen met wangedrag.
Iets vragen is minder effectief dan aanmanen of vermanen.
Slechts tweemaal aanmanen is beter dan heel vaak vermanen.
Je kunt beter van dichtbij dan van veraf vermanen. (een meter is beter dan tien meter).
Oogcontact helpt om de boodschap duidelijk te maken. Lees verder

Opvoeden

mooi lied van een MOM

Hierboven een link naar een mooi lied. Mom laat zien wat opvoeden niet is. Opvoeden is niet het handhaven van de huisregels, huisregels moeten natuurlijk geëerbiedigd worden, maar opvoeden toe verantwoordelijke volwassene is het niet.
Opvoeden is voorleven en verantwoordelijkheid nemen voor de kinderen.
Opvoeden is iemand ondersteunen bij diens groei naar volwassenheid. Dat vooronderstelt dat je er vertrouwen in hebt dat iemand volwassen zal worden, en het is nodig dat je dat vertrouwen laat zien.

De klas, de groep

Misschien zijn er kinderen die beter groeien in een klas dan alleen, of in een klein groepje. Misschien zijn er kinderen die ongelukkig zouden zijn zonder groep en zonder klas. Maar er zijn kinderen die gelukkig zijn als ze alleen kunnen zijn.

Het zou kunnen dat er een categorie kinderen beter zou opgroeien zonder klas en groep dan in de klas. De klas is ook een keurslijf, de klas legt de norm van het modale op aan de kinderen.

Verschillen tussen leerlingen wb soft skills

Veel softskills worden geleerd tijdens de opvoeding. Maar er zijn grote verschillen tussen opvoeders. Leraren hebben de neiging om te veronderstellen dat al hun leerlingen beschikken over een standaard collectie softskills. Maar dat is niet terecht. In sommige gezinnen is diskussieren over allerlei politieke en maatschappelijke onderwerpen dagelijkse praktijk, Lees verder