Categorie archief: oefenen

Discussiëren is een kunst

heli
Advies voor rustige momenten in de discussies:

Stel een vraag of maak een opmerking waardoor je laat zien dat je geïnteresseerd bent in wat de ander zegt.
Stel een vraag of maak een opmerking die een ander aanmoedigt verder in te gaan op iets wat ze al hebben gezegd.
Geef een nieuwe bron (een lezing, weblink, video) die nog niet bekend is, die nieuwe informatie of perspectieven invoegt bij de discussie.
Een opmerking maken die het verband tussen bijdragen van deelnemers belicht. Maak deze verbinding expliciet in uw commentaar.
Vat de gesprekken tot nu toe samen en / of suggereer nieuwe richtingen en vragen die besproken zouden kunnen.
Vertel dat je iemands ideeën interessant of nuttig vind. Wees specifiek over het hoe en waarom.
Draag iets bij dat voortbouwt op, of voortvloeit uit wat iemand anders heeft gezegd. Wees expliciet over de manier waarop je voortbouwt op woorden van de ander.
Een opmerking maken die ​​de deelnemers vraagt om het proces van de discussie te onderzoeken.
Vind een manier om je waardering te uiten voor wat jij hebt gehad aan de discussie. Wees concreet en specifiek over wat het was dat hielp je iets beter te begrijpen.
Dit laatste advies is mijn favoriet: De groep vragen om een ​​minuut stilte om het tempo van het gesprek voor tijd om na te denken.

Maak een handleiding met video en publiceer op youtube

cleancomputer

Een opdracht over communicatie. Oefenen in uitleggen.

Maak een video met gesproken tekst waarin je uitlegt hoe je iets doet.
Je kunt voice over gebruiken of sprekende personen laten zien. Laat zien wat je doet en vertel hoe je het doet en waarom je het doet https://www.youtube.com/watch?v=fz_jkfKH7oc is niet het allerbeste voorbeeld, maar je krijgt een idee van de bedoeling.
Publiceer je video op Youtube en laat weten hoe we je video kunnen vinden door een bericht te sturen met de link.

Het gaat in de opdracht om leren uitleggen en voordoen. Veel mensen vinden het moeilijk te vertellen hoe ze iets doen. Uitleggen moet je leren. En in veel beroepen is het belangrijk dat je dingen kunt uitleggen.

Leerlingen kunnen kiezen uit handelingen uit het beroep, maar hobbies en sporten zijn ook mogelijke onderwerpen.

Kies een kleine handeling. Laat goed zien wat je doet, en vertel wat je doet. Je kunt opnamen maken met een smartphone, videokamera of fototoestel (die hebben vaak een video-toepassing tegenwoordig.

Het is handig om samen te werken bij deze opdracht.

 

Punten bij het ontwikkelen van e-learning materiaal

trechterMaak kleine brokjes informatie, en noem niet meer dan 5 delen om een concept te beschrijven. Zorg dat er hooguit een minuut nodig is om de informatie te presenteren.
Leg de betekenis en zin uit van wat er geleerd moet worden.
Breid de beschrijving uit maar doe dat met kleine brokjes informatie.
Voeg een emotionele prikkel toe om het onthouden te stimuleren.
Geef de informatie een ordening.
Ontwerp voor een verscheidenheid aan leerlingen met verschillende voorkennis en verschillend leervermogen.
Zorg voor opdrachten die enige inspanning vragen van de leerling.
Organiseer herhalingen met tussenpozen.
Laat de leerling na enige tijd (drie kwartier) pauzeren en iets heel anders doen.
Motiveer de leerling.
Maak simulaties om brokjes informatie te presenteren.
Zorg dat de leerling reflecteert op het geleerde.
Gebruik sociaal leren en groepsleren als dat mogelijk en nuttig is.
Toets het geleerde regelmatig, de kennis en het begrip.

bron: Guides for e-learning

Leren luisteren

De groep in paren verdelen. De paren zitten verspreid over de ruimte.
Elk paar krijgt een onderwerp om over te spreken.
Een van de twee spreekt over het opgegeven onderwerp en de andere luistert.
Het doel van de oefening is luisteren. De luisterende persoon mag vragen stellen.
Na tien minuten draaien we de rollen om.
Daarna nabespreking in grotere groep. Het gaat natuurlijk om het proces. De discussie gaat vooral over het betere luisteren. Bespreek de lichaamshouding, de lichaamstaal, de kleine gebaren en uitdrukkingen, vragen stellen, blikrichting, de reacties van de luisteraar en de ervaringen van de spreker. Open en gesloten vragen. Hoe kwam de keuze tot een onderwerp tot stand. Is de luisteraar erin geslaagd de spreker te laten uitpraten, heeft de spreker het gevoel dat ze alles kon vertellen. was er voldoende aandacht, en hoe merk je dat er aandacht is.

Deelnemers moeten gelegenheid krijgen vragen te stellen aan hun partners, aan anderen en aan de trainer.

Denk aan de afsluiting, laat deelnemers tijd om te reageren op de oefening en de nabespreking.

(De onderwerpen voor de paren staan op een lijstje dat de trainer uitdeelt aan de groepen. Muziek, Bijbaantje, Poezie, dingen waar je een hekel aan hebt, opvoeden, toekomstplannen, sport, werk)

Oefening kritisch lezen en kritisch denken

krant-lezen

krant-lezen

Oefening: de leerlingen leren vragen stellen bij alle soorten berichten, informatie.

1. Een bericht (dat is een hoeveelheid informatie) heeft altijd een afzender. Wie heeft dit bericht samengesteld?

2. Berichten, informatie, heeft altijd een vorm. (woordgebruik, typografie, afbeeldingen) Welke techniek en welke vorm wordt gebruikt om mijn aandacht te trekken?

3. Berichten, informatie, worden door verschillende mensen anders opgevat. Hoe zouden anderen dit bericht kunnen opvatten? Hoe vat ik het op?

4. In een bericht, informatie, zitten altijd gezichtpunten en waarden en opvattingen. Welke waarden opvattingen en gezichtspunten kunnen we in deze informatie ontdekken, en welke niet?

5. De meeste berichten hebben als doel winst maken of macht uitoefenen. Waarom is dit bericht gepubliceerd?

Meer over oefenen, vijf aspecten van oefenen

Roberto Moretti  onderscheidt vijf  aspecten aan goed oefenen:

Identificatie— Het gewaarworden van de handelingen die je oefent. Door de handelingen te herhalen en ze daardoor goed te leren kennen kun je die handelingen op onderdelen verbeteren.
Isolatie —  Iets kiezen om de aandacht op te richten om je te concentreren. De herhaling die oefenen kenmerkt kan de concentratie doen verslappen, en concentratie is noodzakelijk.
Versterking — Herhalen van de activiteit zodat die autonoom wordt.
Integratie — Het oefenen van samenhangende activiteiten na elkaar of in samenhang om de activiteit in meer complexe situaties te kunnen uitvoeren.
Escalatie — Steeds nieuw materiaal zoeken om mee te oefenen om het doel te bereiken.
Motivatie van degene die oefent ziet men als zeer belangrijke factor voor het behalen van een goed resultaat.
De instructie moet aansluiten bij de voorkennis van degenen die gaan oefenen, zodat slechts een korte instructie nodig is.
Directe feedback is belangrijk, de feedback moet informatief zijn. Men moet herhaaldelijk dezelfde activiteit oefenen.

 

Luisteren, een oefening

Luisteren is erg moeilijk, het begint bij het laten uitspreken van de ander. En eerst nadenken voor je iets zegt is ook een goede vaardigheid. Niet alvast bedenken wat je wilt zeggen als de ander nog spreekt is een goede regel.

Oefening:

  • Vorm tweetallen.
  • De een vertelt, de ander luistert. (onderwerp kan je zelf kiezen, maar luisteren en communicatie liggen voor de hand)
  • Bespreek de oefening na, vraag naar ervaringen van deelnemers met de oefening.
  • Doe de oefening met andere tweetallen nog enkele keren.

Communicatievaardigheden blijf je je hele leven aanscherpen en verbeteren. Het kan geen kwaad de oefening in enigszins gewijzigde vorm nogmaals te doen tijdens een kursus. (Andere onderwerpen)

Oefenen, hoe doe je dat?

Oefenen van vaardigheden. Het voorbeeld gaat over muziek, maar elke andere vaardigheid wordt beter door te oefenen.

1. Elke dag een stapje
Als je ziet dat je elke dag een beetje vooruit gaat, heb je de volgende dag weer zin om verder te gaan. Je zult er steeds meer zin in krijgen als zorgt voor een kleine stap vooruit.
2. Leer wat je fijn vindt
Welke muziek (vul in waar je voor oefent)  vind je mooi? Probeer die in je oefenschema in te voegen. Elke dag een leuk stukje muziek.
3. Speel samen met vrienden
Wacht niet tot je in een orkest kunt spelen, organiseer je eigen samen spelen. Het is leuk en je leert elkaars problemen met doorzetten oplossen.
4. Daag  jezelf uit
Stel een doel. Misschien kun je met jezelf afspreken elke week een nieuw stuk te leren spelen. Of regelmatig naar een concert of bloggen over je oefenen.
5. Verbreed je horizon
Verdiep je in je muziek (of wat je ook wilt leren) lees boeken, luister naar muziek, kijk op internet, bezoek forums, componeer, improviseer, leer andere spelers kennen, …
6. Kijk hoe anderen het doen,
ga naar een uitvoering of concert. Luister hoe zij de muziek spelen die jij ook speelt.  Lees verder