Categorie archief: mediawijs

Denkfouten en foutieve argumenten.

De afbeelding laat de belangrijkste veelgebruikte logische fouten zien. Het is een van de belangrijkste onderwerpen in welke studie dan ook. (open de afbeelding om de tekst te lezen en te kopieren)

zie anchoring effect / referentie effect https://nl.wikipedia.org/wiki/Referentie-effect

 

zie ook:  http://www.kritischdenken.info/drogreden/

Mediawijsheid en argumenteren, denken en redeneren niemand kan zonder.

zie ook https://nl.wikipedia.org/wiki/Drogreden

Mediawijsheid

softsidedtextsoftskillsMediawijsheid zijn de competenties die je nodig hebt om met media om te gaan. Zoals analyse, reflectie, praktijk, inzicht. Het is de kunst om de beschrijving van de competenties te vereenvoudigen en te splitsen tot kleine behapbare leerdoelen.
De onderverdeling van mediawijsheid in de drie C’s Content, Conduct en Contact is wel handig voor een overzicht *) , maar voor de leerlingen is het een betekenisloze indeling.

Als je mediawijsheid in het curriculum wilt invoeren is het handig om dat te concentreren binnen een vakgebied, want dat is overzichtelijker. In het Mediacollege past Mediawijsheid goed binnen Studieloopbaanbegeleiding. De invoering wordt daar begeleid door het practicaat. Bij het Willem I College doen de betrokken leraren eerst zelf de cursus die voor de leerlingen geschreven is. Daar bestaat mediawijsheid uit een cursus voor de leerlingen en onderdelen die in de vakken geïntegreerd worden. Uiteindelijk hoort mediawijsheid opgehangen aan de vakken.

Mediawijsheid is

 • vaardigheid in het omgaan met de techniek, (aanzetten, verbinding maken, opnemen, converteren, typen, enz.)
 • kennis van achtergronden van de media, (commerciële achtergronden, waardegebondenheid,  productiedruk, enz.)
 • (kritisch) begrijpen van de boodschap (controleren, analyseren, reflectie, vragen stellen, enz)
 • (communicatief) produceren van eigen boodschappen. (schrijven, taalvaardigheid, beeldvaardigheid, techniek,auteursrecht, enz.)
 • vinden van media en van boodschappen (zoeken, abonneren, RSS, handleidingen lezen, hulp vinden, enz.)

 

Media opvoeding, digitale geletterdheid

Om (media-) geletterd te zijn moet iemand kennis hebben van de verschillende media, kennis van de techniek van die media en van de vormgeving. Zo iemand zal kennis hebben van de voorwaarden voor en vormen van mediaproduktie en hun verspreiding in de maatschappij.
En een geletterd persoon moet zich bewust zijn van het belang van de media voor cultuur, communicatie en economie en politiek in de globale samenleving.
Media-geletterdheid is de mogelijkheid om verantwoord en bewust en verstandig gebruik te kunnen maken van de media. Het is ook de vaardigheid om weloverwogen te kiezen, om de in de media gehanteerde codes te begrijpen en te interpreteren en om de media zorgvuldig te gebruiken in de vrije tijd, op school en in het beroep.
Een aktief en kreatief gebruik van de media voor zelfexpressie, voor het vormgeven van onderwerpen, voor kontakt en communiciatie is een ander kerngebied van media-geletterdheid.
Media-opvoeding bevordert een kritisch omgaan met de media, wat betreft de ontwikkelingen rond de media in de maatschappij en het wat betreft het eigen mediagebruik en media-produktie.
(bron: http://www.keine-bildung-ohne-medien.de/manifesto-on-media-education/

Helaas is de hedendaagse geschiedenis vol met onderwerpen voor media-opvoeding, (https://serenaturri.wordpress.com/2013/06/07/etmooc-ltis13-mappa-sorveglianza-intercettazioni-attacchi-mirati/ doet er onderzoek naar (Italiaans) Opdracht in het kader van media-opvoeding: schrijf een geschiedenis van inbreuken op de privacy door regeringen, bedrijven, geheime diensten, enz.)

Vertaling van de drie hoofdkolommen van het schema van de web-literacies.

(literacies is een term die gebruikt wordt om samenhangende vaardigheden, kennis en attitudes aan te duiden. Ongeveer synoniem aan het woord <gebied> in de zin “Hij is expert in dat (vak-) gebied”

Kennis en Vaardigheden voor het web: zoeken; beoordelen; (multitasking, ?? ), verscheidenheid van media toepassen, weten hoe een browser te gebruiken, onzin kunnen herkennen, Ontdekken: Ik vind mijn weg op het web en leer vragen te stellen en te evalueren wat ik er vind

 

Kennis en vaardigheden om zelf iets te maken begrip van source code. en knutselen. Toepassen van werk van anderen en abstraheren. Kennis van HTML en CSS. Ik maak iets voor het web en heb respect voor het werk van anderen.

Kennis en vaardigheden voor communicatie: Onderhandelen, slim samenwerken, delen en netwerken. Ken de etiquette van het web en ik doe mee en werk samen. Ik communiceer effectief en doe mee op het web en ben betrokken bij enkele communities.

Kennis en vaardigheden voor een beter web. Ik respecteer privacy en eigendom en auteursrechten. Ik werk doelmatig en kan problemen met het web en computers helpen oplossen, ik let op mijn digitale identiteit en weet hoe ik deel kan nemen aan de wereld van het web. Ik help het web instandhouden als een openbare en vrije manier van meningsuiting.

 

 

Digitale geletterdheid

Digital_literacy1Digitale geletterdheid is het vermogen digitale informatie en communicatie verstandig te gebruiken en de gevolgen daarvan kritisch te beoordelen. Digitale Geletterdheid is dus een belangrijke component van Softskills.  

In de 21ste eeuw behoort digitale geletterdheid (er is nog geen Nederlandse pagina over dit onderwerp in Wikipedia) tot de basisvaardigheden van de ontwikkelde mens. Het is een voorwaarde om te kunnen functioneren in de informatiemaatschappij. Digitale geletterdheid vraagt, net als taalbeheersing en rekenvaardigheid, om een vormingstraject dat iedereen gedurende langere tijd moet doorlopen. Het onderwerp hoort daarom in het onderwijs thuis.

De huidige vakken op dit gebied zijn in veel opzichten onder de maat en bereiden de leerlingen niet op de informatiemaatschappij voor. De overheid moet dringend werk maken van een algehele herziening van het voortgezet onderwijs in de digitale informatie en communicatie. Anders blijft Nederland achter bij vergelijkbare landen en komt onze koppositie als kennis- en innovatie-economie in gevaar.

In 1997, schreef Paul Gilster “Digital literacy” (New York: Wiley).

Digitale Burgerschap heeft negen onderdelen:

 • Digitale Toegang: volledige elektronische participatie in de samenleving.
 • Digitale Commercie:  aan-en verkoop van goederen
 • Digitale Communicatie: informatie-uitwisseling.
 • Digitale geletterdheid: het proces van onderwijzen en leren over technologie en het gebruik van technologie.
 • Digitale Etiquette: elektronische gedragsnormen of procedure.
 • Digitale Law: verantwoordelijkheid voor elektronische of digitale acties en daden
 • Digital Rights & Verantwoordelijkheden: deze vrijheden uitgebreid tot iedereen in een digitale wereld.
 • Digital Health & Wellness: fysiek en psychologisch welzijn in een digitale technologie wereld.
 • Digital Security (zelfbescherming): elektronische voorzorgsmaatregelen om de veiligheid te garanderen.[http://digitalcitizenship.net/Nine_Elements.html]
 • Digtale identiteit. Bonnie Stewart
 • Digitaal netwerk en connecties.

bron afbeelding: http://ace.nsw.gov.au/social/being_skilled/being-skilled-foundation-skills/

 

Maak een handleiding met video en publiceer op youtube

cleancomputer

Een opdracht over communicatie. Oefenen in uitleggen.

Maak een video met gesproken tekst waarin je uitlegt hoe je iets doet.
Je kunt voice over gebruiken of sprekende personen laten zien. Laat zien wat je doet en vertel hoe je het doet en waarom je het doet https://www.youtube.com/watch?v=fz_jkfKH7oc is niet het allerbeste voorbeeld, maar je krijgt een idee van de bedoeling.
Publiceer je video op Youtube en laat weten hoe we je video kunnen vinden door een bericht te sturen met de link.

Het gaat in de opdracht om leren uitleggen en voordoen. Veel mensen vinden het moeilijk te vertellen hoe ze iets doen. Uitleggen moet je leren. En in veel beroepen is het belangrijk dat je dingen kunt uitleggen.

Leerlingen kunnen kiezen uit handelingen uit het beroep, maar hobbies en sporten zijn ook mogelijke onderwerpen.

Kies een kleine handeling. Laat goed zien wat je doet, en vertel wat je doet. Je kunt opnamen maken met een smartphone, videokamera of fototoestel (die hebben vaak een video-toepassing tegenwoordig.

Het is handig om samen te werken bij deze opdracht.

 

Hij doet ut niet

HELP12-26_21-55-03Je kunt niet verder met wat je (op de computer) wilt doen. Schakel nu om naar je probleemoplossende modus en probeer enkele algemene oplossingsmethoden. De volgorde van de methoden is toevallig, je kunt beginnen waar je het meeste resultaat van verwacht.
Kalmeer jezelf en ga even iets anders doen. Met woede en ongeduld los je geen problemen op.
Probeer het nog eens maar dan rustig. Peace of mind.
Kijk in de Help of je het goed doet. Die help en de FAQ is speciaal voor moeilijke momenten.
Zoek op internet of het probleem zich vaker voordoet. Je staat er van versteld wat er allemaal mis kan gaan met een computerprogramma.
Sluit de applicatie en start opnieuw.
Sluit de computer en start opnieuw. Dat geldt zelfs wel eens voor een Unix of een Mac.
Upgrade naar de nieuwe versie. In nieuwe versies zijn problemen opgelost die in oude versies mensen tot radeloosheid konden brengen.
Denk rustig na. Dat kan nooit kwaad.
Sluit alle andere applicaties.
Zoek een forum en zoek daar naar antwoorden. Je bent niet alleen met je problemen, die fora zitten vol met vragen en kwesties.
Stel een vraag op het forum. Weet je dat de meeste vragen nog beantwoord worden ook? Gewoon geduld hebben. (Vergeet niet je te abonneren op het item)

(afbeelding: Biz Gov Soc)

Voorkom ID-fraude

ID Fraude
Voorkom ID-fraude!
Moet je een kopie van je  ID inleveren?
1.Schrijf op de kopie voor wie de kopie bestemd is een voor welk doel. Zet er een datum op.
2+3. Streep BSN-nummers  door. Het nummer staat twee maal op het paspoort.
4. En  de foto doorstrepen.

Zo kan iemand de kopie niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor je hem hebt afgegeven.

 

Leraren, opleiders op de werkplek en stagiaires praten te weinig met elkaar.

twitter-bird

Volgens een McKinsey rapport leren studenten te weinig vaardigheden en dat komt omdat er te weinig contact is tussen leraren, werkbegeleiders en studenten. Studenten krijgen te weinig commentaar op hun handelen. Ze krijgen zo geen duidelijk beeld van hun niveau en van de noodzaak om bepaalde vaardigheden beter te ontwikkelen.

De praktijk is het beste meetinstrument voor softskills en andere vaardigheden. In de stage blijkt snel welke vaardigheden de leerling nog verder moet ontwikkelen. Het zou zo mooi zijn als er meer contact was tussen werkbegeleiders en leraren over de ontwikkelpunten van de leerling. Helaas komen sommige leraren nooit in de stagebedrijven, en er is te weinig tijd (en geld) om daar veel aan te veranderen.

Door internet te gebruiken voor beter contact tussen de leraren en de stageplaatsen kan het onderwijs veel winnen. Veel bedrijven gebruiken al sociale media (CBS) zoals Facebook en Hyves. Bedrijven ontdekken dat sociale media ook voor andere zaken dan reclame nuttig kunnen zijn. Scholen en Universiteiten moeten de kans grijpen om door sociale media intensiever samen te werken met bedrijven en stagiaires. Een stagebezoek kost meer tijd dan een melding op een sociaal medium. 

Open brief aan een collega

Beste collega,
Je hebt op je site leuk materiaal staan dat ik graag zou willen gebruiken.  Mijn complimenten. Maar je hebt er een copyrightteken © bijgezet.
Nu weet ik niet waarom je dat tekentje erbij gezet hebt. Maar ik vind het wel lastig want ik kan jouw mooie materiaal niet gebruiken omdat je het auteursrecht uitdrukkelijk wil toepassen.
Ik kan je dus ook niet vertellen of je materiaal in de les bevalt, want ik mag het niet van je gebruiken. Want dat betekent het copyrightteken op je site toch?
Misschien heb je goede argumenten om toch je auteursrecht te willen handhaven op je website, dat is jammer, maar het is dan maar zo.
Misschien wil je eigenlijk dat ik en andere collega’s je werk toepassen en in de klas gebruiken. Dan is dat copyrightteken © een hindernis.
Je kunt je copyrightteken gewoon weghalen en er een teken van copyleft of van creative commons voor in de plaats zetten. Dan kan ik je materiaal fijn gebruiken, en met mij je collega’s. Ik zou dat erg op prijs stellen.
Het is belangrijk dat je op je site aangeeft welke rechten je wilt laten gelden, want als je er niets op zet zijn de wettelijke auteursrechten van toepassing.