Categorie archief: emoties

Kritiek geven op creatieve werkstukken

oudemannenkritiek

Het is helemaal niet eenvoudig om kritiek te geven op een kreatief werkstuk. Hieronder enkele vragen die je kunt gebruiken bij een goede kritiek.

1. Wat valt je direct op?

2. Leg uit hoe het komt dat je dat (van vraag 1) als eerste opmerkt?

3. Als je verder kijkt, wat lijkt er nog meer belangrijk?

4. Waarom lijkt je dat (van de vorige vraag) belangrijk?

6. Wat zorgt er voor dat je blik het geheel aftast?
7. Welke stijlkenmerken neem je waar?
8. Wat lijkt er verborgen te zitten in deze compositie? Waarom?
9. Welke emoties en betekenissen zitten er volgens jou in het werk?
10. Welke ander titel zou je het werk kunnen geven?

 

Pesten, oude kranten en kreukels

Ik kreeg dit via facebook. Ik vond het zo duidelijk dat ik het graag wil delen.

“Een onderwijzeres in New York onderwees haar klas over de gevolgen van pesten. Ze gaf hen de volgende opdracht.

Ze gaf alle kinderen in de klas een stuk papier en zei hen het te verfomfaaien, het te verkreukelen, er een prop van te maken, het op de grond te gooien en er op te stampen. Kortom er echt een puinhoop van te maken, maar het niet te verscheuren. De kinderen vonden dat wel een leuke opdracht en deden hun best het blad zo veel mogelijk te verkreukelen.

Toen kregen ze de opdracht om het papier voorzichtig weer open te vouwen, zodat het niet scheurde en het weer glad te strijken. Ze liet hen zien hoe vol littekens en vuil het papier was geworden.

Toen zei ze de de klas dat ze het papier moesten zeggen dat het hen speet dat ze het zo verkreukeld hadden. Maar hoe vaak ze ook zeiden dat het hen speet en hoe ze hun best ook deden om de kreukels weer uit het papier te halen, het lukte hen niet om het blad in de vorige gladde staat terug te krijgen.

Ze wees haar leerlingen op alle littekens die ze achterlieten. En dat die littekens nooit meer zullen verdwijnen, hoe hard ze ook probeerden ze te repareren. Dat is wat er gebeurt als een kind een ander kind pest. Je kan zeggen dat het je spijt, je kan proberen het weer goed te maken, maar de littekens zijn er en die blijven. Mensen van 80 kunnen nu nog navertellen hoe ze op de lagere school gepest werden. De kreukels gingen er niet meer uit.

De gezichten van de kinderen in de klas vertelden haar dat haar boodschap was overgekomen. Kopieer dit bericht als je tegen pesten bent, want het is zo bepalend en het brengt veel meer schade aan dan je denkt!”

Conservatieve oplossingen werken niet

angstIn roerige tijden hebben mensen een voorkeur voor conservatieve ideeën en conservatieve regeringen. De verklaring daarvan is dat angst en onzekerheid worden bezworen door het oude vertrouwde terug op te zoeken. Dat is in de politiek zo en je ziet het verschijnsel ook in de psychologie, grote groepen stemmen op conservatieve partijen die structuur en orde voorstaan, en  in hun persoonlijk leven zoeken ze bescherming in aanpassing en aansluiting bij de meerderheid.
Maar in roerige tijden is het misschien veel slimmer om te zoeken naar nieuwe oplossingen en nieuwe wegen. Terug naar orde en naar vroeger is door angst ingegeven en angst is een slechte raadgever.

Bij angstige patiënten helpt het meestal niet om direct aan te vallen en hun angsten belachelijk te maken. Angsten bezweer je niet door schelden of door beschuldigingen.
Denk eens na over hoe je een angstig kind helpt.