Categorie archief: digitaal

Multiple Choice

Multiple-choice toetsen zijn niet bevorderlijk voor de kwaliteit van het leren. Ze veroorzaken de slechte gewoonte van leren en lesgeven voor de test en negeren van onderwerpen die niet worden getest. Ironisch genoeg was Everett Franklin Lindquist, de schepper van gestandaardiseerde tests, voorstander om niet voor de test te leren en les te geven. Hij schreef dat “onnodige nadruk op gemiddelde testresultaten, en vergelijkingen tussen scholen en docenten … kan de leraar leiden … om de belangen van de leerlingen verwaarlozen, en in plaats daarvan moeten bezighouden met een hogere gemiddelde scores voor hun eigen bestwil. ” Hij had absoluut gelijk! Onderwijzen om te testen werd de realiteit. Voor veel docenten en instructeurs, is de multiple-choice test tegenstrijdig met betekenisvol onderwijs. Deze tests zijn nooit ontworpen om het leren te verbeteren.

bron: http://www.edutopia.org/blog/dark-history-of-multiple-choice-ainissa-ramirez

Achteruitgang door vooruitgang? #etmooc

b0203-projetagricole

Het grootste gevaar van de robotmaatschappij is niet een opstand van robots, maar de achteruitgang van de mens. Werk maakt vaardig, slim en bevordert kennistoename ... En even niets doen wordt er leuk door, terwijl eindeloze vrije tijd alleen maar vervelend is (The Barbed Gift of Leisure By Mark Kingwell)
Vragen:

Hoe voeden we onze kinderen op voor een leven met robots, cyborgs en digitale verbindingen? Een cyborg is een digitale burger 😉

In een economie waarin banen vanuit het niets ontstaan is het moeilijk te voorspellen welke training leerlingen nodig zullen hebben , hoewel volgens mij een soort algemene kennis nodig zal zijn. Her werk dat gedaan moet zal wel gedaan worden, en niet noodzakelijk door degenen die ervoor zijn opgeleid. Maar door degenen die het willen doen en er voor willen gaan. (Scott Johnson) Denk hierbij aan de knowmad.  The knowmad is mobile and learns with anybody, anywhere, anytime. As such, the place we now know as school may be too small and perhaps unable to contain the range of learning engagements necessary for those with nomadic tendencies.

Wat betekent dit toekomstbeeld voor de armen, zonder opleiding of scholing? Heel veel mensen hebben nog veel onderwijs nodig. Welke sociale actie is daarvoor nodig? Komt sociale actie eigenlijk voor in ons curriculum? Procedo consultando su twitter l’hashtag #socialactivism; trovo significativa è l’infografica proposta «Giovani adulti: il futuro dell’attivismo sociale». (Ik zoek vervolgens op Twitter naar de hashtag #socialactivism. En dan vind ik de infografie “Young adults: the future of social activism.”)

Een zoekactie op Twitter onder de term “actie” levert alleen reclamecampagnes.

Sociaal activisme op internet:

Digitale geletterdheid

Digital_literacy1Digitale geletterdheid is het vermogen digitale informatie en communicatie verstandig te gebruiken en de gevolgen daarvan kritisch te beoordelen. Digitale Geletterdheid is dus een belangrijke component van Softskills.  

In de 21ste eeuw behoort digitale geletterdheid (er is nog geen Nederlandse pagina over dit onderwerp in Wikipedia) tot de basisvaardigheden van de ontwikkelde mens. Het is een voorwaarde om te kunnen functioneren in de informatiemaatschappij. Digitale geletterdheid vraagt, net als taalbeheersing en rekenvaardigheid, om een vormingstraject dat iedereen gedurende langere tijd moet doorlopen. Het onderwerp hoort daarom in het onderwijs thuis.

De huidige vakken op dit gebied zijn in veel opzichten onder de maat en bereiden de leerlingen niet op de informatiemaatschappij voor. De overheid moet dringend werk maken van een algehele herziening van het voortgezet onderwijs in de digitale informatie en communicatie. Anders blijft Nederland achter bij vergelijkbare landen en komt onze koppositie als kennis- en innovatie-economie in gevaar.

In 1997, schreef Paul Gilster “Digital literacy” (New York: Wiley).

Digitale Burgerschap heeft negen onderdelen:

 • Digitale Toegang: volledige elektronische participatie in de samenleving.
 • Digitale Commercie:  aan-en verkoop van goederen
 • Digitale Communicatie: informatie-uitwisseling.
 • Digitale geletterdheid: het proces van onderwijzen en leren over technologie en het gebruik van technologie.
 • Digitale Etiquette: elektronische gedragsnormen of procedure.
 • Digitale Law: verantwoordelijkheid voor elektronische of digitale acties en daden
 • Digital Rights & Verantwoordelijkheden: deze vrijheden uitgebreid tot iedereen in een digitale wereld.
 • Digital Health & Wellness: fysiek en psychologisch welzijn in een digitale technologie wereld.
 • Digital Security (zelfbescherming): elektronische voorzorgsmaatregelen om de veiligheid te garanderen.[http://digitalcitizenship.net/Nine_Elements.html]
 • Digtale identiteit. Bonnie Stewart
 • Digitaal netwerk en connecties.

bron afbeelding: http://ace.nsw.gov.au/social/being_skilled/being-skilled-foundation-skills/

 

Maak een handleiding met video en publiceer op youtube

cleancomputer

Een opdracht over communicatie. Oefenen in uitleggen.

Maak een video met gesproken tekst waarin je uitlegt hoe je iets doet.
Je kunt voice over gebruiken of sprekende personen laten zien. Laat zien wat je doet en vertel hoe je het doet en waarom je het doet https://www.youtube.com/watch?v=fz_jkfKH7oc is niet het allerbeste voorbeeld, maar je krijgt een idee van de bedoeling.
Publiceer je video op Youtube en laat weten hoe we je video kunnen vinden door een bericht te sturen met de link.

Het gaat in de opdracht om leren uitleggen en voordoen. Veel mensen vinden het moeilijk te vertellen hoe ze iets doen. Uitleggen moet je leren. En in veel beroepen is het belangrijk dat je dingen kunt uitleggen.

Leerlingen kunnen kiezen uit handelingen uit het beroep, maar hobbies en sporten zijn ook mogelijke onderwerpen.

Kies een kleine handeling. Laat goed zien wat je doet, en vertel wat je doet. Je kunt opnamen maken met een smartphone, videokamera of fototoestel (die hebben vaak een video-toepassing tegenwoordig.

Het is handig om samen te werken bij deze opdracht.

 

Hij doet ut niet

HELP12-26_21-55-03Je kunt niet verder met wat je (op de computer) wilt doen. Schakel nu om naar je probleemoplossende modus en probeer enkele algemene oplossingsmethoden. De volgorde van de methoden is toevallig, je kunt beginnen waar je het meeste resultaat van verwacht.
Kalmeer jezelf en ga even iets anders doen. Met woede en ongeduld los je geen problemen op.
Probeer het nog eens maar dan rustig. Peace of mind.
Kijk in de Help of je het goed doet. Die help en de FAQ is speciaal voor moeilijke momenten.
Zoek op internet of het probleem zich vaker voordoet. Je staat er van versteld wat er allemaal mis kan gaan met een computerprogramma.
Sluit de applicatie en start opnieuw.
Sluit de computer en start opnieuw. Dat geldt zelfs wel eens voor een Unix of een Mac.
Upgrade naar de nieuwe versie. In nieuwe versies zijn problemen opgelost die in oude versies mensen tot radeloosheid konden brengen.
Denk rustig na. Dat kan nooit kwaad.
Sluit alle andere applicaties.
Zoek een forum en zoek daar naar antwoorden. Je bent niet alleen met je problemen, die fora zitten vol met vragen en kwesties.
Stel een vraag op het forum. Weet je dat de meeste vragen nog beantwoord worden ook? Gewoon geduld hebben. (Vergeet niet je te abonneren op het item)

(afbeelding: Biz Gov Soc)

Voorkom ID-fraude

ID Fraude
Voorkom ID-fraude!
Moet je een kopie van je  ID inleveren?
1.Schrijf op de kopie voor wie de kopie bestemd is een voor welk doel. Zet er een datum op.
2+3. Streep BSN-nummers  door. Het nummer staat twee maal op het paspoort.
4. En  de foto doorstrepen.

Zo kan iemand de kopie niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor je hem hebt afgegeven.

 

Punten bij het ontwikkelen van e-learning materiaal

trechterMaak kleine brokjes informatie, en noem niet meer dan 5 delen om een concept te beschrijven. Zorg dat er hooguit een minuut nodig is om de informatie te presenteren.
Leg de betekenis en zin uit van wat er geleerd moet worden.
Breid de beschrijving uit maar doe dat met kleine brokjes informatie.
Voeg een emotionele prikkel toe om het onthouden te stimuleren.
Geef de informatie een ordening.
Ontwerp voor een verscheidenheid aan leerlingen met verschillende voorkennis en verschillend leervermogen.
Zorg voor opdrachten die enige inspanning vragen van de leerling.
Organiseer herhalingen met tussenpozen.
Laat de leerling na enige tijd (drie kwartier) pauzeren en iets heel anders doen.
Motiveer de leerling.
Maak simulaties om brokjes informatie te presenteren.
Zorg dat de leerling reflecteert op het geleerde.
Gebruik sociaal leren en groepsleren als dat mogelijk en nuttig is.
Toets het geleerde regelmatig, de kennis en het begrip.

bron: Guides for e-learning

Open brief aan een collega

Beste collega,
Je hebt op je site leuk materiaal staan dat ik graag zou willen gebruiken.  Mijn complimenten. Maar je hebt er een copyrightteken © bijgezet.
Nu weet ik niet waarom je dat tekentje erbij gezet hebt. Maar ik vind het wel lastig want ik kan jouw mooie materiaal niet gebruiken omdat je het auteursrecht uitdrukkelijk wil toepassen.
Ik kan je dus ook niet vertellen of je materiaal in de les bevalt, want ik mag het niet van je gebruiken. Want dat betekent het copyrightteken op je site toch?
Misschien heb je goede argumenten om toch je auteursrecht te willen handhaven op je website, dat is jammer, maar het is dan maar zo.
Misschien wil je eigenlijk dat ik en andere collega’s je werk toepassen en in de klas gebruiken. Dan is dat copyrightteken © een hindernis.
Je kunt je copyrightteken gewoon weghalen en er een teken van copyleft of van creative commons voor in de plaats zetten. Dan kan ik je materiaal fijn gebruiken, en met mij je collega’s. Ik zou dat erg op prijs stellen.
Het is belangrijk dat je op je site aangeeft welke rechten je wilt laten gelden, want als je er niets op zet zijn de wettelijke auteursrechten van toepassing.

 

Basisvaardigheden ICT

Een lijst met basisvaardigheden

 • Computer (of ander apparaat) aan en uitzetten.
 •  Documenten opslaan en openen, bewerken en  verwijderen.
 • werken met muis en toetsenbord.
 •  zorgen voor veiligheid en privacy
 • wachtwoorden samenstellen en gebruiken
 • internetten, browsen, zoeken en vinden, downloaden, uploaden, aan kabel of draadloos
 • inloggen uitloggen
 • internet kopen  en betalen
 • internet bankieren
 • mailen verzenden lezen en ontvangen emailadressen bewaren en herkennen
 • passieve woordenschat over digitale vaardigheden
 • apparaten aansluiten dmv kabels of bluetooth
 • inzicht in bestandsbeheer
 • office pakket gebruiken voor eenvoudige toepassingen, schrijven rekenen, tekstverwerken, spreadsheet,
 • gebruik maken van software (tekenen, rekenen, muziek luisteren, video bekijken.
 • mobiele apparaten gebruiken
 • plaatjes en teksten van internet halen en  opslaan
 • commentaar geven op een weblog
 • sociale media  gebruiken (twitter facebook)
 • rss gebruiken
 • widgets installeren
 • updates maken
 • backup maken
 • externe opslagmedia gebruiken, usb sticks ed.
 • digitale foto’s opladen en bekijken op computer.

 

 

 

Woorden

3G: de derde generatie mobiele telefonie. 3G biedt de mogelijkheid om zowel spraak (telefoongesprek) en de non-voice data (zoals het downloaden van informatie, het uitwisselen van e-mail en instant messaging) over te dragen.

4G: Vierde generatie mobiele telefoon-technologie. Mobiele draadloze toegang met een zeer hoge data-overdrachtssnelheid, van dezelfde orde van grootte als een LAN-verbinding (10 Mbit / s en hoger).

Asynchroon leren: Leren waarbij de student en docent niet tegelijkertijd online hoeven zijn. Vaak zelfstudie.

Audioblog: Een blog met vooral audio bestanden (muziek of podcasting), soms ook met tekst en sleutelwoorden (tags) voor
zoekmachine-optimalisatie.

Augmented Learning: Augmented leren is een techniek om gegevens toe te voegen aan de omgeving. De leerling krijgt aanvullende informatie aangeboden op basis van de context. De augmented inhoud wordt aangepast aan de natuurlijke omgeving van de leerling door het weergeven van tekst, afbeeldingen, video of zelfs het afspelen van audio (muziek of spraak).

Blended learning: een cursus, die verschillende media combineert. Blended learning verwijst meestal naar een combinatie van klassikale training met individuele e-learning.

Chunking: Het proces van het opknippen van leerstof om begrip en retentie te verbeteren.

Samenwerkend leren: leren door het uitwisselen en delen van informatie en meningen in een groep

Coursecasting: Coursecasting stelt  studenten en het publiek in de gelegenheid audio-en video-opnames van colleges te downloaden en te beluisteren op computers, iPods en andere MP3-spelers.

Courseware: Software specifiek ontworpen voor gebruik in een klaslokaal of andere educatieve instelling, met het educatieve materiaal, educatieve software of
audiovisueel materiaal.

Digital Natives: Een persoon geboren toen digitale technologieën reeds bestond, en die dus (?) zijn opgegroeid met digitale technologie zoals computers, internet, mobiele telefoons en MP3’s.

E-Learning: ruime definitie van het gebied van het gebruik van technologie om leer-en trainingsprogramma’s te leveren. Meestal gebruikt om leren met media
zoals CD-ROM, Internet, Intranet, draadloze en mobiele leren te beschrijven. Sommige hebben Kennismanagement als een vorm van e-learning.

Just In Time: Populaire term voor het  belang van onmiddellijke toegankelijkheid van mobiel leren is.

Learncasting: Online onderwijs of instructies die worden geleverd via een podcast of een syndicatie-feed zoals RSS en Atom.

Learning Content Management System   (LCMS): Een web-based administratie programma dat de creatie, opslag en levering van leerobjecten, evenals het beheer van studenten, roosters, en assessments vergemakkelijkt.

Learning Management System: Een programma dat de administratie van de opleiding beheert. Meestal met functionaliteit voor de cursus catalogus, het lanceren van cursussen, het registreren van studenten, het bijhouden van de studievoortgang en assessments.

Learning Network: Een groep mensen die actief betrokken zijn bij samen leren van elkaar.

m-learning: staat voor mobiel  leren en verwijst naar het gebruik van opleidingsprogramma’s op draadloze apparaten zoals mobiele telefoons, PDA’s, of andere
dergelijke apparaten.

Leraar 2.0 Een leraar die moderne media gebruikt in onderwijs.

Mobiele applicatie: een software applicatie die draait in een handheld-apparaat zoals een smartphone.

Mobile Blogging of Moblogging: Het versturen van tekst, afbeeldingen, audio of video van een mobiele telefoon of ander mobiel apparaat naar een blog of website. De komst van multimedia-sms (MMS) en gsm-camera’s leidde tot moblogging.

Mobile Browser: Een webbrowser is ontworpen voor de kleine schermen van mobiele telefoons. Smartphones met internet hebbern een eigen browser, maar er zijn ook andere browsers beschikbaar.

Mobiel: Remote, draagbaar, on-the-go. Een “mobile” is een mobiele telefoon, maar een “mobiel apparaat” kan op een draagbaar apparaat verwijzen waaronder een PDA, MP3-speler of laptop.

Mobilecasting: De uitzending van podcasts naar een mobiel apparaat. “Mobilecasting” is een algemene verwijzing naar podcasts op een smartphone, terwijl “MMS podcasting” verwijst naar het gebruik van het mobiele messaging-systeem om korte podcasts, meestal van ongeveer een minuut (zie MMS) te leveren. “Palmcasting” verwijst naar Palm-gebaseerde mobiele apparaten zoals de Treo en de Centro smartphones.

Personal Digital Assistant (PDA): Een kleine, handheld computer beperkt in functionaliteit (bijvoorbeeld, agenda, rolodex, to do list). PDA’s zijn uit te breiden met draadloze e-mail en internettoegang z het openen van mogelijkheden voor mobiel leren en ondersteuning

Podcast: Een podcast is een digitale mediabestand (audio of video) en vaak gedownload door middel van web syndicatie. (RSS). Er zijn ook podcasts die periodiek uitkomen.

Smartphone: Elke handheld apparaat met het beheer van persoonlijke gegevens en een mobiele telefoonfunctie. Het belangrijkste kenmerk van een smartphone is dat men extra toepassingen te installeren op het apparaat.

SMS: Short Message Service waarmee berichten van maximaal 160 tekens te worden verzonden tussen de telefoons op elk netwerk

Synchroon leren: een leerprogramma waarin de student en docent deel te nemen op hetzelfde moment. Bijvoorbeeld, een leiding van een instructeur chat-sessie is een vorm van synchrone leren.

Ubiquitous Learning: (of u-leren) is een vorm van eenvoudige mobiel leren, bijv. dat leeromgevingen kunnen worden geopend in verschillende contexten en situaties. Het is een omgeving waarin studenten kunnen volledig opgaan in het leerproces.

Wireless Application Protocol: De technische specificaties die nodig om te communiceren en de inhoud weer te geven op draadloze apparaten, zoals WAP-enabled mobiele telefoons. Relevant voor m-learning