Categorie archief: burgerschap

Denkfouten en foutieve argumenten.

De afbeelding laat de belangrijkste veelgebruikte logische fouten zien. Het is een van de belangrijkste onderwerpen in welke studie dan ook. (open de afbeelding om de tekst te lezen en te kopieren)

zie anchoring effect / referentie effect https://nl.wikipedia.org/wiki/Referentie-effect

 

zie ook:  http://www.kritischdenken.info/drogreden/

Mediawijsheid en argumenteren, denken en redeneren niemand kan zonder.

zie ook https://nl.wikipedia.org/wiki/Drogreden

Vertaling van de drie hoofdkolommen van het schema van de web-literacies.

(literacies is een term die gebruikt wordt om samenhangende vaardigheden, kennis en attitudes aan te duiden. Ongeveer synoniem aan het woord <gebied> in de zin “Hij is expert in dat (vak-) gebied”

Kennis en Vaardigheden voor het web: zoeken; beoordelen; (multitasking, ?? ), verscheidenheid van media toepassen, weten hoe een browser te gebruiken, onzin kunnen herkennen, Ontdekken: Ik vind mijn weg op het web en leer vragen te stellen en te evalueren wat ik er vind

 

Kennis en vaardigheden om zelf iets te maken begrip van source code. en knutselen. Toepassen van werk van anderen en abstraheren. Kennis van HTML en CSS. Ik maak iets voor het web en heb respect voor het werk van anderen.

Kennis en vaardigheden voor communicatie: Onderhandelen, slim samenwerken, delen en netwerken. Ken de etiquette van het web en ik doe mee en werk samen. Ik communiceer effectief en doe mee op het web en ben betrokken bij enkele communities.

Kennis en vaardigheden voor een beter web. Ik respecteer privacy en eigendom en auteursrechten. Ik werk doelmatig en kan problemen met het web en computers helpen oplossen, ik let op mijn digitale identiteit en weet hoe ik deel kan nemen aan de wereld van het web. Ik help het web instandhouden als een openbare en vrije manier van meningsuiting.

 

 

Culturele competenties CQ

OLYMPUS DIGITAL CAMERADrie Hollandse leraren en twee Vlamingen staan met elkaar te praten tijdens de pauze van een congres. Na enkele minuten zijn de Hollanders verwikkeld in een heftig gesprek en staan de Vlamingen er bij te kijken.
Wat is er misgegaan? De Hollanders probeerden slechts heel even (op de Hollandse manier)  de Vlamingen bij het gesprek te betrekken. Ze hadden geen aandacht voor de Vlamingen maar gingen helemaal op in hun onderlinge gesprekje. Ze waren zich niet bewust van culturele verschillen.

Een persoon met Culturele Intelligentie heeft een aantal interculturele competenties:

 • Interculturele gevoeligheid
 • Omgaan met onzekerheid en spanning
 • Aandachtige communicatie, empathie
 • kennis van verschillen en overeenkomsten tussen kulturen
 • kennis over waarden en normen in verschillene kulturen
 • belangstelling voor andere kulturen
 • zelfvertrouwen
 • bewust zijn van eigen kulturele kennis
 • vaardigheid en flexibiliteit om gedrag aan te passen
 • een repertoire van passend gedrag in verschillende situaties

Een kader voor leren in de 21e eeuw

Het Partnership for 21st Century Skills heeft een visie ontwikkeld voor succesvol leren voor de nieuwe open economie.

 

21studentoutcomes

Leerdoelen voor de 21ste eeuw

Het Partnership heeft een visie ontwikkeld op leren (Framework for 21st Century Learning, kortweg het Kader) om leraren te helpen deze vaardigheden te integreren in het leerplan. Het Kader beschrijft de vaardigheden en de  kennis, bekwaamheid en geletterdheid die de student nodig heeft om te slagen in het werken en het leven.

Om de vaardigheden voor de 21ste  eeuw te kunnen toepassen moeten de studenten kennis en begrip ontwikkelen. Om kritisch te denken en effektief te kunnen communiceren is een goede basis van kennis noodzakelijk.

Tijdens het leren van de basiskennis moeten studenten de essentiele vaardigheden voor een leven in de wereld van vandaag leren, zoals kritisch denken, probleem oplossend denken, communiceren en samenwerken.
Lees verder

Achteruitgang door vooruitgang? #etmooc

b0203-projetagricole

Het grootste gevaar van de robotmaatschappij is niet een opstand van robots, maar de achteruitgang van de mens. Werk maakt vaardig, slim en bevordert kennistoename ... En even niets doen wordt er leuk door, terwijl eindeloze vrije tijd alleen maar vervelend is (The Barbed Gift of Leisure By Mark Kingwell)
Vragen:

Hoe voeden we onze kinderen op voor een leven met robots, cyborgs en digitale verbindingen? Een cyborg is een digitale burger 😉

In een economie waarin banen vanuit het niets ontstaan is het moeilijk te voorspellen welke training leerlingen nodig zullen hebben , hoewel volgens mij een soort algemene kennis nodig zal zijn. Her werk dat gedaan moet zal wel gedaan worden, en niet noodzakelijk door degenen die ervoor zijn opgeleid. Maar door degenen die het willen doen en er voor willen gaan. (Scott Johnson) Denk hierbij aan de knowmad.  The knowmad is mobile and learns with anybody, anywhere, anytime. As such, the place we now know as school may be too small and perhaps unable to contain the range of learning engagements necessary for those with nomadic tendencies.

Wat betekent dit toekomstbeeld voor de armen, zonder opleiding of scholing? Heel veel mensen hebben nog veel onderwijs nodig. Welke sociale actie is daarvoor nodig? Komt sociale actie eigenlijk voor in ons curriculum? Procedo consultando su twitter l’hashtag #socialactivism; trovo significativa è l’infografica proposta «Giovani adulti: il futuro dell’attivismo sociale». (Ik zoek vervolgens op Twitter naar de hashtag #socialactivism. En dan vind ik de infografie “Young adults: the future of social activism.”)

Een zoekactie op Twitter onder de term “actie” levert alleen reclamecampagnes.

Sociaal activisme op internet:

Digitale geletterdheid

Digital_literacy1Digitale geletterdheid is het vermogen digitale informatie en communicatie verstandig te gebruiken en de gevolgen daarvan kritisch te beoordelen. Digitale Geletterdheid is dus een belangrijke component van Softskills.  

In de 21ste eeuw behoort digitale geletterdheid (er is nog geen Nederlandse pagina over dit onderwerp in Wikipedia) tot de basisvaardigheden van de ontwikkelde mens. Het is een voorwaarde om te kunnen functioneren in de informatiemaatschappij. Digitale geletterdheid vraagt, net als taalbeheersing en rekenvaardigheid, om een vormingstraject dat iedereen gedurende langere tijd moet doorlopen. Het onderwerp hoort daarom in het onderwijs thuis.

De huidige vakken op dit gebied zijn in veel opzichten onder de maat en bereiden de leerlingen niet op de informatiemaatschappij voor. De overheid moet dringend werk maken van een algehele herziening van het voortgezet onderwijs in de digitale informatie en communicatie. Anders blijft Nederland achter bij vergelijkbare landen en komt onze koppositie als kennis- en innovatie-economie in gevaar.

In 1997, schreef Paul Gilster “Digital literacy” (New York: Wiley).

Digitale Burgerschap heeft negen onderdelen:

 • Digitale Toegang: volledige elektronische participatie in de samenleving.
 • Digitale Commercie:  aan-en verkoop van goederen
 • Digitale Communicatie: informatie-uitwisseling.
 • Digitale geletterdheid: het proces van onderwijzen en leren over technologie en het gebruik van technologie.
 • Digitale Etiquette: elektronische gedragsnormen of procedure.
 • Digitale Law: verantwoordelijkheid voor elektronische of digitale acties en daden
 • Digital Rights & Verantwoordelijkheden: deze vrijheden uitgebreid tot iedereen in een digitale wereld.
 • Digital Health & Wellness: fysiek en psychologisch welzijn in een digitale technologie wereld.
 • Digital Security (zelfbescherming): elektronische voorzorgsmaatregelen om de veiligheid te garanderen.[http://digitalcitizenship.net/Nine_Elements.html]
 • Digtale identiteit. Bonnie Stewart
 • Digitaal netwerk en connecties.

bron afbeelding: http://ace.nsw.gov.au/social/being_skilled/being-skilled-foundation-skills/

 

Voorkom ID-fraude

ID Fraude
Voorkom ID-fraude!
Moet je een kopie van je  ID inleveren?
1.Schrijf op de kopie voor wie de kopie bestemd is een voor welk doel. Zet er een datum op.
2+3. Streep BSN-nummers  door. Het nummer staat twee maal op het paspoort.
4. En  de foto doorstrepen.

Zo kan iemand de kopie niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor je hem hebt afgegeven.

 

Informatie beoordelen

no-bullshit

no-bullshit

Hoe onderscheid je dan de ware van de onware uitspraken? Gewoon door zelf op onderzoek uit te gaan.

 • Wie is de boodschapper?
 • Heeft hij/zij de kennis om een dergelijk uitspraak te doen?
 • Heeft hij/zij een belang bij een bepaalde uitspraak?
 • Is de uitspraak gebaseerd op gegevens of is het een mening?

Zomaar een paar vragen aan de hand waarvan je de betrouwbaarheid kunt (proberen te) controleren. Helaas is dat vaak ook een tijdrovende bezigheid. (bron: http://jaap.walhout.net/2012/check-de-feiten/)

Jaap_W noemt websites waar allerlei uitspraken onderzocht worden.

 • Next.checkt: De factcheck rubriek van NRC Next.
 • FHJ Factcheck: De factcheckblog van de Fontys Hogeschool voor de Journalistiek waar regelmatig uitspraken in de media worden gecontroleerd.
 • The Fact Club: Een initiatief van De Publieke Zaak om het publieke debat te voeden met feiten.

Kun je meer van deze onderzoekende websites vinden?

Hoe kun je nog meer onderzoeken of een uitspraak wel klopt?

 • vergelijk verschillende bronnen (let op dat ze elkaar niet overgeschreven hebben).
 • zet een vraag op twitter of elders om commentaar van anderen.
 • praat er over met iemand die ook kritisch kan zijn.
 • Op www.histoforum.nl staan handige vragen voor informatievaardigheid.
 •  Pienternet.be over nepnieuws.

Het is niet zo moeilijk om deze lijstjes met vragen en formulieren uit te breiden. Dat is misschien nog wel een leuke oprdracht voor je leerlingen?

(bron afbeelding:  verschillende websites gebruiken de afb. De maker is niet na te gaan)

 

Wil je ook niet dat Facebook je foto en gegevens gebruikt voor advertenties?

Wil je ook niet dat Facebook je foto en gegevens gebruikt  voor advertenties? FB privacy settings:

Klik op je accountnaam en kies profiel bewerken.   Mouse click on the button next to home;  choose “privacy settings” (English FB is different from Dutch!) 

 

 

Kies privacyinstellingen (linkerkolom)  Choose privacy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privacy instellingen: advertenties apps en websites.  Ads, Apps and websites Edit settings

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderaan de [pagina : Advertenties (instellingen bewerken)  Bottom of page   Adverts”Edit Settings”

Facebook Ads

Instellingen voor advertenties van derden bewerken (kies: niemand)  Edit third party advert settings  (nobody)

Instellingen voor netwerkadvertenties bewerken (kies: niemand)  Edit social adverts setting  (nobody) 

 

 

Burgerschap en fatsoen en normen

Het onderwerp is niet erg populair, normen en fatsoen. Het onderwerp is besmet geraakt, want allerlei partijen en groepen proberen zich op te werpen als de ware verdedigers van fatsoen en normen en burgerschap. En dat is jammer want op zich zijn het wel onderwerpen om eens over na te denken. Probeer het onderwerp eens los te maken van de conservatieve achtergrond.
Het is niet gek om mensen, en ook leerlingen dus, aan te spreken op vervelend gedrag. Het is niet gek, maar soms wel moeilijk.
Maar als je, zoals ik laatst, een poosje verkeersregelaar bent geweest bij een groot festijn dan merk je dat het heel vervelend  en bedreigend is als mensen zich niet aan normale normen houden. En in andere publieke functies is dat niet anders.